ZavřítAbsolutní vlhkost (T, r)Teplota vzduchu:

Poměrná (relativní) vlhkost:


Musí být vyplněny všechny hodnoty