Zavřít

Vývoj názvů oblaků a literatura, ve které se názvosloví vyskytlo poprvé

Cirrus
Howard, 1803
Cirrus
 fibratus
Tento tvar oblaků původně pojmenoval v roce 1896 Clayton jako Cirrus filosus (Discussion of the cloud observations)

Užití termínu filosus dále rozšířil v roce 1921 Basson i pro druhy Cirrocumulus a Altocumulus (La classification détaillée des nuages)

Termín filosus byl použit v roce 1930 C.E.N (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

V roce 1951 C.C.H. nahradila termín filosus termínem fibratus. Navíc jeho užití omezila pro oblaky druhu Cirrus a Cirrostratus (Reports
of the third session, Paris, January 1951).
Cirrus
 uncinus
Maze, 1889 (Sur la classification des nuages)
Cirrus
 spissatus
Spojení Cirrus spissatus bylo použito v roce 1949 C.C.H (Final Report of the first session, Paris, August 1949). Nahradilo tak následující dva termíny:

- Cirrus densus, který použil v roce 1921 Besson (La classification détaillée des nuages´ en usage à l'Observatoire de Montsouris)

- Cirrus nothus, který uveřejnil C.E.N. v roce 1926 (Reports of the session in Paris, April 1926)
Cirrus
 castellanus
Termín castellatus (později nahrazen za termín castellanus) uveřejnil v roce 1879 Ley ve spojení Stratus castellatus (Clouds and weather signs)V roce 1903 Vincent detailně popsal Altocumulus castellatus (Études sur les nuages)C.C.H. roku 1951 nahradila termín castellatus za vhodnější termín castellanus a současně s tím rozšířila jeho užití o Cirrus, Cirrocumulus a Stratocumulus (Reports of the third session, Paris, January 1951)
Cirrus
 floccus
Vincent roku 1903 použil termín floccus ve spojení Altocumulus floccus (Études sur les nuages)

C.E.N. roku 1930 rozšířil možnost použití termínu floccus o Cirrus (International Atlas of Clouds and States of the Sky)

V roce 1950 C.E.N. umožnil jeho použití i pro oblaky druhu Cirrocumulus (Final Report of the second session, Paris, June 1950)
Cirrus
 intortus
Termín intortus byl přiřazen k oblakům druhu Cirrus v roce 1951 C.E.N. (Reports of the third session, Paris, January 1951)
Cirrus
 radiatus
Termín radiatus byl použit ve spojení s oblaky druhu Cirrus, Altocumulus a Sratocumulus v roce 1926 C.E.N. (Reports of the session in Paris, April 1926)

V roce 1949 C.C.H. umožnila spojení termínu radiatus i s oblaky Altostratus (Final Report of the first session, Paris, August 1949)

V průběhu dokončovacích prací na Atlasu oblaků byl radiatus přiřazen i k oblakům druhu Cumulus
Cirrus
 vertebratus
Maze roku 1889 popsal odrůdu vertebratus jako "striga pennata", což znamená (oblaky) vzhledu ptačího pírka, listu kapradiny, rybí kostry,... (Sur la classification des nuages)

Spojení Cirrus vertebratus použil roku 1905 ve své práci Osthoff (Die Formen der Cirruswolken)
Cirrus
 duplicatus
Spojení Cirrus duplicatus poprvé uvedl Maze roku 1889 (Sur la classification des nuages)

V roce 1908 Quervain detailně popsal Altostratus duplicatus (Beilräge zur Wolkenkunde)

Spojení termín duplicatus umožnilo roku 1950 C.C.H o Cirrostratus a Altocumulus (Final Report of the second session, Paris, June 1950)

V průběhu dokončovacích úprav Atlasu oblaků byla rozšířena možnost jeho spojení i s oblaky druhu Stratocumulus
Cirrocumulus
Howard, 1803
Cirrocumulus
 stratiformis
Termín stratiformis začal být používán C.C.H. v roce 1949 pro oblaky druhu Cirrocumulus, Altocumulus a Stratocumulus (Závěrečná zpráva z prvního zasedání v srpnu 1949 v Paříži)
Cirrocumulus
 lenticularis
Lenticularis využil roku 1894 Ley pro označení oblaku Stratus lenticularis ve své práci "Cloudland. A study on the structure and characters of clouds"

V roce 1930 C.E.N. rozšířil použití termínu lenticularis i pro oblaky Cirocumulus, Cirrostratus, Altocumulus a Stratocumulus (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

C.C.H. následně upravila užití termínu lenticularis pouze pro oblaky Cirrocumulus, Altcumulus a Stratocumulus (Final Report of the first session, Paris, August 1949)
Cirrocumulus
 castellanus
Ley, 1879
C.C.H. 1951
Cirrocumulus
 floccus
Vincent, 1903
C.C.H. 1950
Cirrocumulus
 undulatus
Spojení Cirrocumulus undulatus použil roku 1896 Clayton. Ačkoliv autor nezmínil ostatní druhy oblaků, zdůraznil fakt, že "tuto charakteristiku je možné nalézt v jakékoliv výšce" (Discussion of the cloud observations)

Užití termínu undulatus bylo explicitně rozšířeno pro Cirrus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus, Stratus a Cumulus v roce 1930 C.E.N (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

C.C.H. následně omezila jeho použití pouze na oblaky druhu Cirrocumulus, Altocumulus, Altostratus, Stratocumulus a Stratus (Závěrečná zpráva z druhého zasedání v červnu 1950 v Paříži)

V průběhu posledních úprav Atlasu oblaků byl vyřazen oblak Cirrostratus
Cirrocumulus
 lacunosus
Definici charakteristiky lacunar popsal v roce 1903 Vincent a tento termín byl přiřazen k druhům Cirrus, Cirrocumulus a Cirrostratus

Termín lacunaris C.E.N. začlenil v roce 1930 do "International Atlas of Clouds and States of the Sky" pro druhy Cirrocumulus a Altocumulus

V roce 1951 C.C.H. nahradil termín lacunaris za lacunosus ve svém dokumentu "Zpráva z třetího zasedání" v lednu 1951 v Paříži

V průběhu konečných úprav Atlasu oblaků byla doplněna možnost použití tohoto termínu i pro druh Stratocumulus
Cirrostratus
Howard, 1803
Renou, 1855
Cirrostratus
 fibratus
Clayton, 1896
C.E.N., 1930
C.C.H., 1951
Cirrostratus
 nebulosus
Spojení Cirrosratus nebulosus použil v roce 1905 Clayden (Studium oblaků)

Tento termín byl později schválen C.C.H.i pro Stratus (Závěrečná zpráva z druhého zasedání v červnu 1950 v Paříži)
Cirrostratus
 duplicatus
Maze, 1889
de Quervain, 1908
C.C.H., 1950
Cirrostratus
 undulatus
Clayton, 1896
C.C.H, 1953
Altocumulus
Renau, 1870 (Bulletin de l'Observatoire de Montsouris, Paris, 1870.)

Hildebrandsson, 1889 (Rapport sur la classification des nuages)
Altocumulus
 stratiformis
C.C.H., 1949 (Závěrečná zpráva z prvního zasedání v srpnu 1949)
Altocumulus
 lenticularis
Ley, 1894
C.E.N., 1930
C.C.H., 1949
Altocumulus
 castellanus
Ley, 1879
Vincent, 1903
C.C.H., 1951
Altocumulus
 floccus
Vincent, 1903 (Studie o oblacích III - Altocumulus)
Altocumulus
 translucidus
Termín translucidus byl začleněn C.E.N. roku 1926 ve spojení Altostratus translucidus (Zpráva ze zasedání, duben 1926)

V roce 1930 C.E.N. rozšířil použití tohoto termínu i pro Altocumulus a Stratocumulus (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

C.C.H. umožnila použití termínu translucidus i pro oblaky druhu Stratus (Závěrečná zpráva ze zasedání z června 1950 v Paříži)
Altocumulus
 perlucidus
Použití termínu perlucidus bylo přijato pro Altocumulus a Stratocumulus C.C.H. v roce 1951 (Zpráva z třetího zasedání z ledna 1951 v Paříži)
Altocumulus
 opacus
Termín opacus použil Besson v roce 1921 ve spojení Altostratus opacus

C.E.N. v roce 1931 rozšířila použíti tohoto termínu i pro Altocumulus a Stratocumulus (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

Termín opacus byl později C.C.H. povolen i pro Stratus (Závěrečná zpráva z druhého zasedání z června 1950 v Paříži)
Altocumulus
 duplicatus
Maze, 1889
Quervain, 1908
C.C.H. 1950
Altocumulus
 undulatus
Clayton, 1896
C.E.N., 1930
C.C.H., 1950
Altocumulus
 radiatus
C.E.N., 1926
Zpráva ze zasedání v Paříži z dubna 1926 v Paříži
Altocumulus
 lacunosus
Vincent, 1903
C.E.N., 1930
C.C.H., 1951
Altostratus
Renou, 1877 (Bulletin de l'Observatoire, de Montsouris, Paris, 1877)
Hildebrandsson, 1889 (Rapport sur la classification des nuages)
Altostratus
 translucidus
Zpráva ze zasedání v Paříži z dubna 1926
Altostratus
 opacus
Besson, 1921 (La classification detaillée des nuages en usage à l´Observatoire de Montsouris)
Altostratus
 duplicatus
Maze, 1989
Quervain, 1908
Altostratus
 undulatus
Clayton, 1896
C.E.N., 1930
C.C.H., 1950
Altostratus
 radiatus
C.E.N., 1926
C.C.H, 1949
Nimbostratus
Nimbostratus byl uveden C.E.N. v "International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition" roku 1930
Stratocumulus
Kaemtz, 1840 (Přednášky o meteorologii)
Stratocumulus
 stratiformis
C.C.H., 1949 (Závěrečná zpráva z prvního zasedání v Paříži ze srpna 1949)
Stratocumulus
 lenticularis
Ley, 1984
C.E.N, 1930
C.C.H., 1949
Stratocumulus
 castellanus
Ley, 1879
C.C.H., 1951
Stratocumulus
 translucidus
C.E.N, 1926
C.E.N, 1930
Stratocumulus
 perlucidus
C.C.H., 1951 (Zpráva ze třetího zasedání v Paříži z ledna 1951)
Stratocumulus
 opacus
Besson, 1921
C.E.N, 1930
Stratocumulus
 duplicatus
Maze, 1889
de Quervain, 1908
C.C.H., 1953
Stratocumulus
 undulatus
Clayton, 1896
C.E.N, 1930
C.C.H., 1950
Stratocumulus
 radiatus
C.E.N, 1926 (Zpráva ze zasedání v Paříži z dubna 1926)
Stratocumulus
 lacunosus
Vincent, 1903
C.C.H., 1951
C.C.H., 1953
Stratus
Howard, 1803
Hildebrandsson, 1887 (Poznámky pro použití názvosloví oblaků)
Abercromby, 1887 (Návrhy na mezinárodní pojmenování oblaků)
Stratus
 nebulosus
Clayden, 1905
C.C.H., 1950
Stratus
 fractus
Tyto oblaky původně nazval C.E.N. roku 1930 jako Fractostratus (International Atlas of Clouds and States of the Sky, Abridged Edition)

C.C.H. roku 1949 nahradila spojením Stratus fractus v souladu s názvoslovím tvaru oblaků
Stratus
 opacus
Besson, 1921
C.C.H., 1950
Stratus
 translucidus
C.E.N, 1926
C.C.H., 1950
Stratus
 undulatus
Clayton, 1896
C.E.N, 1930
C.C.H., 1950
Cumulus
Howard, 1803
Cumulus
 humilis
Vincent, 1907 (Atlas oblaků)
Cumulus
 mediocris
V roce 1951 C.C.H. přiřadila termín mediocris k oblakům druhu Cumulus (Zpráva ze třetího zasedání v Paříži z ledna 1951)
Cumulus
 congestus
Maze, 1889 (Sur la classification des nuages)
Cumulus
 fractus
Poey nazval roku 1863 tyto oblaky jako Fracto-Cumulus (Nové druhy oblaků pozorované na Havaně)

C.C.H. roku 1949 nahradila spojením Cumulus fractus v souladu s názvoslovím tvaru oblaků (Závěrečná zpráva z prvního zasedání z roku 1949 v Paříži)
Cumulus
 radiatus
C.E.N, 1926
C.C.H., 1953
Cumulonimbus
Weilbach, 1880 (Tvary oblaků v severní Evropě)
Cumulonimbus
 calvus
C.E.N, 1926 (Zpráva ze zasedání v Paříži z dubna 1926)
Cumulonimbus
 capilatus
C.E.N, 1926 (Zpráva ze zasedání v Paříži z dubna 1926)