Zavřít


Skupina 1dsdsfsfs

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

1dsdsfsfs

sekce 5, skupina: 1

Směr a rychlost větru - měřeno na meteorologické věži

A) Skupina 1dsdsfsfs se zařazuje do zprávy pouze na stanicích, které jsou vybaveny automatickým měřícím systémem a stožárovým měřením. Specifikace měrného bodu stožáru je (nebo bude) stanovena pro každou stanici interním předpisem.
B) Pokud pozorovatelé ČHMÚ sestavují zprávu manuálně, skupina 1dsdsfsfs se nezařazuje.dsds - Směr větru ze stožárového měření1. Kódové číslo dsds vyjadřuje průměrný směr větru za posledních 10 minut před termínem zprávy ve výšce měrného bodu stožáru.
2. dsds se kóduje analogicky jako směr větru dd ve skupině Nddff v sekci 1.
3. Jestliže údaj o směru větru ze stožárového měření není k dispozici (porucha systému), kóduje se dsds = / /.


Tabulka 0877

Tabulka 0877 je přiřazena k položce / položkám: dd - Směr větru (skupina: Nddff, 915dd) | dsds - Směr větru ze stožárového měření (skupina: 1dsdsfsfs)

00 | Bezvětří
01 | 5°-14°
02 | 15°-24°
03 | 25°-34°
04 | 35°-44°
05 | 45°-54°
06 | 55°-64°
07 | 65°-74°
08 | 75°-84°
09 | 85°-94°
10 | 95°-104°
11 | 105°-114°
12 | 115°-124°
13 | 125°-134°
14 | 135°-144°
15 | 145°-154°
16 | 155°-164°
17 | 165°-174°
18 | 175°-184°
19 | 185°-194°
20 | 195°-204°
21 | 205°-214°
22 | 215°-224°
23 | 225°-234°
24 | 235°-244°
25 | 245°-254°
26 | 255°-264°
27 | 265°-274°
28 | 275°-284°
29 | 285°-294°
30 | 295°-304°
31 | 305°-314°
32 | 315°-324°
33 | 325°-334°
34 | 335°-344°
35 | 345°-354°
36 | 355°-364°
99 | Směr větru je proměnlivý nebo nelze určit

fsfs - Rychlost větru ze stožárového měření1. Kódové číslo vyjadřuje fsfs vyjadřuje průměrnou rychlost větru za posledních 10 minut před termínem zprávy ve výšce měrného bodu stožáru.
2. fsfs se kóduje v celých m.s-1 podle stejných pravidel kódování jako rychlost větru ff ve skupině Nddff v sekci 1.
3. Jestliže údaj o rychlosti větru ze stožárového měření není k dispozici (porucha systému), kóduje se fsfs = / /.