Zavřít


Skupina 1snTTT

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

1snTTT

sekce 1, skupina: 1

12.2.3 - Skupina 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp


sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

TTT - Teplota vzduchu1. Kódové číslo TTT vyjadřuje absolutní hodnotu teploty vzduchu v termínu pozorování. Znaménko teploty je vyjádřeno pomocí kódového čísla sn.
2. TTT se kóduje v desetinách stupně Celsia ( °C ).

Příklady kódování:
Teplota +28.3 °C se kóduje 1snTTT = 10283
Teplota 0.0 °C se kóduje 1snTTT = 10000
Teplota -7.6 °C se kóduje 1snTTT = 11076

Poznámka:
Údaj teploty vzduchu pro skupinu 1snTTT se získává čtením suchého teploměru v příslušném termínu pozorování a započtením přístrojové opravy.
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, teplota vzduchu pro skupinu 1snTTT se získává z automatického čidla.