Zavřít


Skupina 2fsmfsmfsxfsx

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

2fsmfsmfsxfsx

sekce 5, skupina: 2

Maximální náraz větru ze stožárového měření

A) Skupina 2fsmfsmfsxfsx se zařazuje do zprávy pouze na stanicích, které jsou vybaveny automatickým měřícím systémem a stožárovým měřením, pokud je splněna podmínka pro zařazení fsmfsm nebo podmínka pro zařazení fsxfsx. Specifikace měrného bodu stožáru je (nebo bude) stanovena pro každou stanici interním předpisem.
B) Pokud pozorovatelé ČHMÚ sestavují zprávu manuálně, skupina 2fsmfsmfsxfsx se nezařazuje.fsmfsm - Maximální náraz větru ze stožárového měření za posledních 10 minut před termínem zprávy1. Kódové číslo fsmfsm vyjadřuje maximální náraz větru za posledních 10 minut před termínem zprávy ve výšce měrného bodu stožáru.
2. fsmfsm se kóduje v celých m.s-1 podle stejných pravidel kódování jako rychlost větru ff ve skupině Nddff v sekci 1.
3. Údaj fsmfsm je zařazen do skupiny 2fsmfsmfsxfsx pouze tehdy, jestliže rychlost nárazu větru fsmfsm překračuje průměrnou rychlost fsfs o 5 m.s-1 a více.
4. Jestliže podmínka pro zařazení fsmfsm (viz bod 3) není splněna, ale je splněna podmínka pro zařazení fsxfsx, potom fsmfsm = / /.fsxfsx - Maximální náraz větru ze stožárového měření během období SPSP1. Kódové číslo vyjadřuje fsxfsx vyjadřuje maximální náraz větru během období SPSP ve výšce měrného bodu stožáru. Období W1W2 je definováno v poznámce pod bodem A/3) ve skupině 9SPSPspsp v sekci 3.
2. fsxfsx se kóduje v celých m.s-1 podle stejných pravidel kódování jako rychlost větru ff ve skupině Nddff v sekci 1.
3. Údaj fsxfsx je zařazen do skupiny 2fsmfsmfsxfsx pouze tehdy, jestliže je rychlost nárazu větru fsxfsx větší nebo rovna 11 m.s-1.
4. Jestliže podmínka pro zařazení fsxfsx (viz bod 3) není splněna, ale je splněna podmínka pro zařazení fsmfsm, potom fsxfsx = / /.