Zavřít


Skupina 2snTnTnTn

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

2snTnTnTn

sekce 3, skupina: 2

12.4.4 - Skupina 1snTxTxTx a 2snTnTnTn


sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

TnTnTn - Minimální teplota1. Kódové číslo TnTnTn vyjadřuje absolutní hodnotu minimální teploty za období od 18.00 UTC předešlého dne do 06.00 UTC dne, ve kterém je zpráva kódována. Znaménko minimální teploty je vyjádřeno pomocí kódového čísla sn.
2. TnTnTn se kóduje v desetinách stupně Celsia ( °C ).
Příklady kódování:
Minimální teplota + 4,5 °C se kóduje 2snTnTnTn = 20045.
Minimální teplota - 25,6 °C se kóduje 2snTnTnTn = 21256.
3. Jestliže údaje o minimální teplotě nejsou k dispozici, skupina 2snTnTnTn se kóduje ve tvaru 2////.
Poznámka: Údaj minimální teploty vzduchu pro skupinu 2 snTnTnTn se získá tak, že se vybere nižší údaj ze dvou čtení minimálního teploměru ( po započtení přístrojových oprav ):
a) čtení v klimatologickém termínu 21.00 předešlého dne,
b) čtení v 06.00 UTC dne, ve kterém je zpráva kódována.
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaj minimání teploty pro skupinu 2snTnTnTn představuje minimum všech hodnot teploty vzduchu naměřených automatickým čidlem v období od 18.00 do 06.00 UTC. Minimální teplota nesmí být vyšší než kterákoliv hodnota teploty vzduchu, zjištěná během období od 18.00 do 06.00 UTC.