Zavřít


Skupina 5appp

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

5appp

sekce 1, skupina: 5

12.2.3 - Skupina 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp


a - Charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny


Kódové číslo a vyjadřuje průběh změny staničního tlaku za období posledních tří hodin před termínem pozorování.

Tabulka 0200

Tabulka 0200 je přiřazena k položce / položkám: a - Charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny (skupina: 5appp)

Tabulka 0200, kód 0
0 | Nárůst tlaku, poté pokles.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný nebo vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 1
1 | Nárůst tlaku, poté stejný nebo mírný nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 2
2 | Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 3
3 | Pokles tlaku, poté nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 4
4 | Stálý tlak vzduchu
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný jako před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 5
5 | Pokles tlaku, poté nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný nebo nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 6
6 | Pokles tlaku, poté stejný nebo mírný pokles.
Tlak vzduchu v termínupozorování je nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 7
7 | Plynulý pokles tlaku.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 8
8 | Nárůst tlaku nebo stejný, poté pokles.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je nižší než před třemi hodinami
Poznámka: pro hlášení z automatických stanic platí nařízení 12.2.3.5.3

ppp - Hodnota změny tlaku vzduchu za poslední tři hodiny1. Kódové číslo ppp vyjadřuje velikost změny staničního tlaku za poslední tři hodiny předcházející termínu pozorování.
2. Kóduje se v desetinách hektopascalu.
Poznámka: Hodnota změny tlaku vzduchu ppp se získá jako rozdíl hodnot staničního tlaku v termínu pozorování a před třemi hodinami (v případě rtuťového tlakoměru se jedná o rozdíl čtených hodnot tlaku vzduchu po započtení stálé opravy a opravy na 0°C).
3. Nejsou-li z jakéhokoliv důvodu k dispozici údaje z automatického čidla ani rtuťového tlakoměru, stanoví se velikost změny tlaku ze záznamu registračního přístroje.