Zavřít


Skupina 7wawaWa1Wa2

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

7wawaWa1Wa2

sekce 1, skupina: 7

12.2.6 - Skupina 7wawaWa1Wa2
A) Skupina 7wawaWa1Wa2 se hlásí z automatické stanice, tj. ze stanice bez lidské obsluhy. Skupina 7wawaWa1Wa2 se zařazuje, pokud to umožňuje přístrojové vybavení stanice a pokud byly zaznamenány význačné jevy ve stavu nebo průběhu počasí z automatické stanice. Ukazatel typu stanice ix je v tomto případě ix = 7.
B) Skupina 7wawaWa1Wa2 se vypouští, jestliže:
- ve stavu ani v průběhu počasí nebyly zaznamenány význačné jevy ( ix = 5 ).
- údaje o stavu a průběhu počasí nejsou k dispozici ( ix = 6 ).
Poznámka:
Kódová čísla stavu počasí z automatické stanice wawa = 00, 01, 02, 03 a kódové číslo průběhu počasí z automatické stanice Wa1 = 0 a Wa2 = 0 popisují jevy, které nejsou význačné.wawa - Stav počasí z automatické stanicePravidla kódování wawa
1. Stav počasí z automatické stanice wawa se kóduje podle kódové tabulky wawa.
2. Kódová tabulka wawa obsahuje kódová čísla, která dovolují použití na automatických stanicích s různou úrovní přístrojového vybavení.
3. Kóduje se nejvyšší použitelné kódové číslo wawa.
4. Při výběru kódových čísel wawa se berou v úvahu jevy vyskytující se v termínu pozorování a jevy, které se vyskytovaly v poslední hodině předcházející termínu příslušné zprávy. Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10 minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
5. Intenzita srážek se určuje podle intenzity srážek v termínu pozorování.


Tabulka 4680

Tabulka 4680 je přiřazena k položce / položkám: wawa - Stav počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2)

Tabulka 4680, kód 00
00 | Žádný významný stav počasí v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 01
01 | Oblaky se převážně rozpadají nebo jejich vývoj slábne.
Tabulka 4680, kód 02
02 | Stav oblohy vcelku nezměněn.
Tabulka 4680, kód 03
03 | Oblaky převážně vznikají nebo se dále vyvíjejí.
Tabulka 4680, kód 04
04 | Dohlednost je vlivem zákalu, kouře nebo zvířeného prachu snížena na 1 km nebo více
Tabulka 4680, kód 05
05 | Dohlednost je vlivem zákalu, kouře nebo zvířeného prachu snížena na méně než 1 km
06 | Neobsazeno
07 | Neobsazeno
08 | Neobsazeno
09 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 10
10 | Kouřmo
Tabulka 4680, kód 11
11 | Ledové jehličky  s mlhou či bez mlhy
Tabulka 4680, kód 12
12 | Blýskavice
13 | Neobsazeno
14 | Neobsazeno
15 | Neobsazeno
16 | Neobsazeno
17 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 18
18 | Húlava
19 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 20
20 | Mlha v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 21
21 | Srážky v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 22
22 | Mrholení (nemrznoucí) nebo sněhová zrna v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 23
23 | Déšť (nemrznoucí) v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 24
24 | Sníh v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 25
25 | Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí déšť v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 26
26 | Bouřka (s nebo beze srážek) v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 28
28 | Zvířený sníh snižující dohlednost na 1 km nebo více
Tabulka 4680, kód 29
29 | Zvířený sníh snižující dohlednost na méně než 1 km
Tabulka 4680, kód 27
27 | Zvířený sníh
Tabulka 4680, kód 30
30 | Mlha
Tabulka 4680, kód 31
31 | Mlha nebo zmrzlá mlha v chuchvalcích
Tabulka 4680, kód 32
32 | Mlha nebo zmrzlá mlha, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4680, kód 33
33 | Mlha nebo zmrzlá mlha, bez podstatné změny
Tabulka 4680, kód 34
34 | Mlha nebo zmrzlá mlha, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4680, kód 35
35 | Mrznoucí mlha, tvoří se námrazové jevy
36 | Neobsazeno
37 | Neobsazeno
38 | Neobsazeno
39 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 40
40 | Srážky
Tabulka 4680, kód 41
41 | Srážky slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 42
42 | Srážky silné
Tabulka 4680, kód 43
43 | Srážky kapalné slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 44
44 | Srážky kapalné silné
Tabulka 4680, kód 45
45 | Srážky tuhé slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 46
46 | Srážky tuhé silné
Tabulka 4680, kód 47
47 | Mrznoucí srážky slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 48
48 | Mrznoucí srážky silné
49 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 50
50 | Mrholení
Tabulka 4680, kód 51
51 | Mrholení nemrznoucí slabé
Tabulka 4680, kód 52
52 | Mrholení nemrznoucí mírné
Tabulka 4680, kód 53
53 | Mrholení nemrznoucí silné
Tabulka 4680, kód 54
54 | Mrholení mrznoucí slabé
Tabulka 4680, kód 55
55 | Mrholení mrznoucí mírné
Tabulka 4680, kód 56
56 | Mrholení mrznoucí silné
Tabulka 4680, kód 57
57 | Mrholení s deštěm slabé
Tabulka 4680, kód 58
58 | Mrholení s deštěm mírné nebo silné
59 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 60
60 | Déšť
Tabulka 4680, kód 61
61 | Déšť nemrznoucí slabý
Tabulka 4680, kód 62
62 | Déšť nemrznoucí mírný
Tabulka 4680, kód 63
63 | Déšť nemrznoucí silný
Tabulka 4680, kód 64
64 | Déšť mrznoucí slabý
Tabulka 4680, kód 65
65 | Déšť mrznoucí mírný
Tabulka 4680, kód 66
66 | Déšť mrznoucí silný
Tabulka 4680, kód 67
67 | Déšť (nebo mrholení) se sněhem slabý
Tabulka 4680, kód 68
68 | Déšť (nebo mrholení) se sněhem mírný nebo silný
69 | Neobsazeno
70 | Sněžení
Tabulka 4680, kód 71
71 | Sněžení slabé
Tabulka 4680, kód 72
72 | Sněžení mírné
Tabulka 4680, kód 73
73 | Sněžení silné
Tabulka 4680, kód 74
74 | Ledové jehličky slabé
Tabulka 4680, kód 75
75 | Ledové jehličky mírné
Tabulka 4680, kód 76
76 | Ledové jehličky silné
Tabulka 4680, kód 77
77 | Sněhová zrna
Tabulka 4680, kód 78
78 | Ledové krystaly
79 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 80
80 | Přeháňka
Tabulka 4680, kód 81
81 | Přeháňka dešťová slabá
Tabulka 4680, kód 82
82 | Přeháňka dešťová mírná
Tabulka 4680, kód 83
83 | Přeháňka dešťová silná
Tabulka 4680, kód 84
84 | Přeháňka dešťová prudká
Tabulka 4680, kód 85
85 | Sněhová přeháňka slabá
Tabulka 4680, kód 86
86 | Sněhová přeháňka mírná
Tabulka 4680, kód 87
87 | Sněhová přeháňka silná
88 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 89
89 | Kroupy
Tabulka 4680, kód 90
90 | Bouřka
Tabulka 4680, kód 91
91 | Bouřka slabá nebo mírná, beze srážek
Tabulka 4680, kód 92
92 | Bouřka slabá nebo mírná, se srážkami nebo přeháňkami
Tabulka 4680, kód 93
93 | Bouřka slabá nebo mírná, s kroupami
Tabulka 4680, kód 94
94 | Bouřka silná, beze srážek
Tabulka 4680, kód 95
95 | Bouřka silná, se srážkami nebo přeháňkami
Tabulka 4680, kód 96
96 | Bouřka silná s kroupami
97 | Neobsazeno
98 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 99
99 | Tornádo
Poznámka:
1) Tato tabulka zahrnuje kódy na několika úrovních s cílem pokrýt jak jednoduché, tak i sofistikované stanice
2) Obecné meteorologické jevy (např. mlha, mrholení) jsou určeny pro automatické stanice, které jsou schopny určit stav počasí, ale žádné další podrobné informace. Obecné pojmy jsou označeny v tabulce pomocí velkých písmen
3) Kódy srážek (kód 40-48) jsou uspořádány dle rostoucí obtížnosti rozpoznání. (Na příklad velmi jednoduché stanice, které mohou zaznamenat pouze existenci nebo absenci srážek použijí kód 40 (srážek).
Stanice schopné rozeznat druh (kapalné, tuhé, ...) vyberou kód 43-48.

Dodatek k tabulce 4680


Wa1 - Průběh počasí z automatické stanice1. Kódové číslo Wa1 i Wa2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly Wa1 a Wa2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
3. Kódová čísla Wa1 a Wa2 se vybírají tak, aby se co nejlépe využila rozlišovací schopnost přístrojového vybavení automatické stanice a aby Wa1 a Wa2 spolu s kódovým číslem wawa (stav počasí z automatické stanice) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období.
4. Jestliže během příslušného období nastala změna počasí, kódová čísla Wa1 a Wa2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí wawa.
Pokud dává průběh počasí více možností pro výběr kódových čísel Wa1 a Wa2, volí se pro Wa1 nejvyšší kódové číslo, a pro Wa2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
5. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo.
Toto kódové číslo se použije jak pro Wa1, tak i pro Wa2. Např. při dešti, který trval po celé příslušné období, bude použito Wa1Wa2 = 44 v případě automatické stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice neumožňuje identifikovat druh srážek. Automatická stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice je schopno identifikovat druh srážek, použije Wa1Wa2 = 66 při dešti, trvajícím celé příslušné období.


Tabulka 4531

Tabulka 4531 je přiřazena k položce / položkám: Wa1 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2) | Wa2 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2)

Tabulka 4531, kód 0
0 | Žádný významný stav počasí v čase pozorování
Tabulka 4531, kód 1
1 | Dohlednost je omezena
Tabulka 4531, kód 2
2 | Snížena dohlednost z důvodu jevů způsobených větrem
Tabulka 4531, kód 3
3 | Mlha
Tabulka 4531, kód 4
4 | Srážky
Tabulka 4531, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4531, kód 6
6 | Déšť
Tabulka 4531, kód 7
7 | Sníh nebo zmrzlý déšť
Tabulka 4531, kód 8
8 | Přeháňky nebo přerušované srážky
Tabulka 4531, kód 9
9 | Bouřka

Wa2 - Průběh počasí z automatické stanice1. Kódové číslo Wa1 i Wa2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly Wa1 a Wa2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
3. Kódová čísla Wa1 a Wa2 se vybírají tak, aby se co nejlépe využila rozlišovací schopnost přístrojového vybavení automatické stanice a aby Wa1 a Wa2 spolu s kódovým číslem wawa (stav počasí z automatické stanice) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období.
4. Jestliže během příslušného období nastala změna počasí, kódová čísla Wa1 a Wa2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí wawa.
Pokud dává průběh počasí více možností pro výběr kódových čísel Wa1 a Wa2, volí se pro Wa1 nejvyšší kódové číslo, a pro Wa2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
5. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo.
Toto kódové číslo se použije jak pro Wa1, tak i pro Wa2. Např. při dešti, který trval po celé příslušné období, bude použito Wa1Wa2 = 44 v případě automatické stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice neumožňuje identifikovat druh srážek. Automatická stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice je schopno identifikovat druh srážek, použije Wa1Wa2 = 66 při dešti, trvajícím celé příslušné období.


Tabulka 4531

Tabulka 4531 je přiřazena k položce / položkám: Wa1 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2) | Wa2 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2)

Tabulka 4531, kód 0
0 | Žádný významný stav počasí v čase pozorování
Tabulka 4531, kód 1
1 | Dohlednost je omezena
Tabulka 4531, kód 2
2 | Snížena dohlednost z důvodu jevů způsobených větrem
Tabulka 4531, kód 3
3 | Mlha
Tabulka 4531, kód 4
4 | Srážky
Tabulka 4531, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4531, kód 6
6 | Déšť
Tabulka 4531, kód 7
7 | Sníh nebo zmrzlý déšť
Tabulka 4531, kód 8
8 | Přeháňky nebo přerušované srážky
Tabulka 4531, kód 9
9 | Bouřka