Zavřít


Skupina 8NhCLCMCH

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

8NhCLCMCH

sekce 1, skupina: 8

12.2.7 - Skupina 8NhCLCMCLCH
A) Skupina 8NhCLCMCLCH se zařazuje, vyskytují-li se oblaky se základnou nad úrovní stanice.
Horské stanice zařazují skupinu 8NhCLCMCLCH i v tom případě, že se vyskytují jen oblaky se základnou pod úrovní stanice a s vrcholky nad úrovní stanice - za předpokladu, že stanice je dostatečně často mimo oblaky, což umožňuje rozeznat jejich druh( viz pravidla pro kódování skupiny N´C´H´H´Ct v sekci 4 ).

B) Skupina 8NhCLCMCLCH se vypouští:
- při úplně jasné obloze bez jakékoliv stopy oblaku ( rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost),
- jestliže oblohu nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný jev ( vysoko zvířený sníh, prachovou či písečnou vichřici a podobně ).
- ve zprávách z automatické stanice.Nh - Množství všech oblaků druhů CL, nebo množství všech oblaků druhů CM, jestliže nejsou žádné oblaky druhů CL1. Nh se určuje „v osminách“ pokrytí oblohy oblaky příslušných druhů CL z celkových 8/8 pozorované oblohy.
2.
2.1 Nh se vztahuje na množství všech oblaků druhů CL: Sc, St , Cu, Cb.
2.2 V případě, že nejsou žádné oblaky druhů CL (kóduje se CL = 0), vztahuje se Nh na množství všech oblaků druhů CM: Ac, As, Ns.
Poznámka: V obou případech 2.1 i 2.2 se jedná o celkové množství všech oblaků příslušných druhů CL ( nebo CM ), bez ohledu na to, zda jsou jejich základny v jedné či více výškových hladinách.
3. Nelze-li oblaka pozorovat pro mlhu nebo jiný analogický jev, skupina 8NhCLCMCLCH se podle bodu B) vypouští. Jestliže při těchto jevech je obloha viditelná, postupujeme při kódování Nh tak, jako by tyto jevy neexistovaly.
4. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost - nehlásí se. (Postupujeme tak, jako by se tyto kondenzační pruhy nevyskytovaly). Pokud set rvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich zřejmě vyvinuly, připomínají oblaky druhů CM, bereme jejich množství v úvahu při kódování Nh v případě 2.2.
5. Horské stanice kódují podle A) také množství oblačnosti se základnou pod úrovní stanice a s vrcholky nad úrovní stanice. Viz pravidla kódování skupiny N´C´H´H´Ct v sekci 4.


Tabulka 2700

Tabulka 2700 je přiřazena k položce / položkám: N - Celkové pokrytí oblačností (skupina: Nddff) | Nh - Množství všech oblaků druhů CL, nebo množství všech oblaků druhů CM, jestliže nejsou žádné oblaky druhů CL (skupina: 8NhCLCMCLCH) | Ns - Pokrytí oblohy dílčí oblačností (skupina: 8NsChshs) | N' - Množství oblaků se základnou pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

Tabulka 2700, kód 0
0 | 0/8
| 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 1
1 | 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8
| 1/10 nebo méně, nikoliv však 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 2
2 | 2/8
| 2/10 - 3/10
| Slovní popis: Skoro jasno
Tabulka 2700, kód 3
3 | 3/8
| 4/10
| Slovní popis: Malá oblačnost
Tabulka 2700, kód 4
4 | 4/8
| 5/10
| Slovní popis: Polojasno
Tabulka 2700, kód 5
5 | 5/8
| 6/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 6
6 | 6/8
| 7/10 - 8/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 7
7 | 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
| 9/10 nebo více, nikoliv však 10/10
| Slovní popis: Skoro zataženo
Tabulka 2700, kód 8
8 | 8/8
| 10/10
| Slovní popis: Zataženo
Tabulka 2700, kód 9
9 | Oblačnost nelze rozeznat
| Oblačnost nelze rozeznat
/ | Oblačnost není měřena
| Oblačnost není měřena
Poznámka: Možnost užití lomítka (/) lze v souladu s nařízením 12.1.4

CL - Oblaky nízkého patra CL - druhy St, Sc, Cu, Cb1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CL se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“ .
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CL :
Kterékoliv kódové číslo CL můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CL uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí. Jestliže se současně vyskytují oblaka, která by umožňovala výběr několika kódových čísel CL se stejným přednostním pořadím (týká se CL = 1, 5, 6, 7), kódujeme CL podle toho druhu oblačnosti, který převládá.
3. Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly.
V případě, že obloha není viditelná, skupina 8NhCLCMCLCH se dle B) vypouští.

Šifrovací schéma oblaků CL je k nalezení zde


Tabulka 0513

Tabulka 0513 je přiřazena k položce / položkám: CL - Oblaky nízkého patra CL - druhy St, Sc, Cu, Cb (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů St, Sc, Cu, Cb
Tabulka 0513, kód 1
1 | CL1 - Cu hum nebo Cu fra jiný než "špatného počasí", nebo obojí
Tabulka 0513, kód 2
2 | CL2 - Cu med nebo Cu con
Tabulka 0513, kód 3
3 | CL3 - Cb cal
Tabulka 0513, kód 4
4 | CL4 - Sc cugen
Tabulka 0513, kód 5
5 | CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen)
Tabulka 0513, kód 6
6 | CL6 - St neb, St fra
Tabulka 0513, kód 7
7 | CL7 - St fra nebo Cu fra nebo obojí "špatného počasí", pannus
Tabulka 0513, kód 8
8 | CL8 - Cu + Sc v různých hladinách (nikoliv Sc cugen)
Tabulka 0513, kód 9
9 | CL9 - Cb cap
/ | Oblačnost CL nelze rozeznat (např. z důvodu mlhy)
"Špatné počasí" označuje podmínky, které se obvykle vyskytují v průběhu srážek a krátce před nebo po nich

CM - Oblaky středního patra CM - druhy Ac, As, Ns1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CM se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“.
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CM :
Kterékoliv kódové číslo CM můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CM uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí.
3.
3.1 Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly. V případě, že obloha není viditelná, skupina 8Nn CLCMCH se dle B) vypouští.
3.2 V případě, že oblaky druhů CM nelze rozeznat pro souvislé zatažení oblohy nižšími oblaky druhů CL , kódujeme: CM = /. CM = / se kóduje také v případě, že oblaky druhů CM nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný analogický jev (silné srážky nebo vysoko zvířený sníh, kdy dohlednost je menší než 1 km) , ale oblaky druhů CL viditelné jsou a kódují se.
4. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování za oblačnost nepovažují - nehlásí se.
Pokud setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich zřejmě vyvinuly, připomínají oblaky druhů CM , bereme je v úvahu při výběru kódového čísla CM podle popisů v příslušné Kódové tabulce CM.

Šifrovací schéma oblaků CM je k nalezení zde


Tabulka 0515

Tabulka 0515 je přiřazena k položce / položkám: CM - Oblaky středního patra CM - druhy Ac, As, Ns (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns
Tabulka 0515, kód 1
1 | CM1 - As tr
Tabulka 0515, kód 2
2 | CM2 - As op, nebo Ns
Tabulka 0515, kód 3
3 | CM3 - Ac tr - v jedné hladině
Tabulka 0515, kód 4
4 | CM4 - Ac (len) - měnící vzhled
Tabulka 0515, kód 5
5 | CM5 - Ac postupně zatahující oblohu
Tabulka 0515, kód 6
6 | CM6 - Ac cugen, nebo Ac cbgen
Tabulka 0515, kód 7
7 | CM7 - Ac op v jedné vrstvě - nepřibývá, nebo Ac ve více vrstvách - nepřibývá, nebo Ac + As současně, nebo Ac + Ns současně
Tabulka 0515, kód 8
8 | CM8 - Ac cas, Ac flo
Tabulka 0515, kód 9
9 | CM9 - Ac ve více hladinách - chaotický vzhled
/ | Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra

CH - Oblaky vysokého patra CH - oblaky Ci, Cc, Cs1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CH se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“.
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CH :
Kterékoliv kódové číslo CH můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CH uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí.
3. Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly. V případě, že obloha není viditelná, skupina 8NhCLCMCH se dle bodu B) vypouští. V případě, že oblaky druhů CH nelze rozeznat pro souvislé zatažení oblohy nižšími oblaky druhů CL nebo CM, kódujeme: CH = / . V případě, že oblaky druhů CH nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný analogický jev, ale oblaky druhů CL nebo CM viditelné jsou a kódují se, kódujeme: CH = / .
4. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování za oblačnost nepovažují - nehlásí se. Pokud setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich zřejmě vyvinuly, připomínají oblaky druhů CH, bereme je v úvahu při výběru kódového čísla CH dle popisů v příslušné Kódové tabulce CH.

Šifrovací schéma oblaků CH je k nalezení zde


Tabulka 0509

Tabulka 0509 je přiřazena k položce / položkám: CH - Oblaky vysokého patra CH - oblaky Ci, Cc, Cs (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs
Tabulka 0509, kód 1
1 | CH1 - Ci fib, Ci unc - převládají, nepřibývají
Tabulka 0509, kód 2
2 | CH2 - Ci spi, Ci cas, Ci flo - převládají
Tabulka 0509, kód 3
3 | CH3 - Ci spi cbgen
Tabulka 0509, kód 4
4 | CH4 - Ci unc, Ci fib - postupně zatahují oblohu
Tabulka 0509, kód 5
5 | CH5 - Ci + Cs, nebo jen Cs - oblaků přibývá, nedosahují 45° nad obzor
Tabulka 0509, kód 6
6 | CH6 - Ci + Cs, nebo jen Cs - oblaků přibývá, přesahují 45° nad obzor
Tabulka 0509, kód 7
7 | CH7 - Cs - úplně pokrývá celou oblohu
Tabulka 0509, kód 8
8 | CH8 - Cs - nepřibývá, nepokrývá celou oblohu
Tabulka 0509, kód 9
9 | CH9 - Cc - převládá
/ | Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra