Zavřít


Skupina 910fmfm

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

910fmfm

sekce 3, skupina: 9

Maximální náraz větru fmfm za posledních 10 minut před termínem zprávy, pokud překračuje průměrnou rychlost větru za toto období o 5 m.s-1 a více.


fmfm - Maximální náraz větru za posledních 10 minut před termínem zprávy


- Skupina 910fmfm se zařazuje tehdy, jestliže rychlost maximálního nárazu větru fmfm za posledních 10 minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva, překračuje průměrnou rychlost větru za toto období o 5 m.s-1 a více.

- fmfm se kóduje v celých m.s-1 podle stejných pravidel kódování jako rychlost větru ff v druhé skupině sekce 1.