Zavřít


Skupina 911fxfx

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

911fxfx

sekce 3, skupina: 9

Maximální náraz větru fxfx během období SPSP, pokud je rychlost fxfx větší nebo rovna 11 m.s-1.


fxfx - Maximální náraz větru během období SPSP


Skupina 911fxfx se zařazuje tehdy, jestliže je rychlost maximálního nárazu větru xfx během období SP SP větší nebo rovna 11 m.s-1.

- fxfx se kóduje v celých m.s-1 podle stejných pravidel kódování jako rychlost větru ff v druhé skupině sekce 1.