Zavřít


Skupina 913ff

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

913ff

sekce 3, skupina: 9

Průměrná rychlost větru - skupina 9SpSpspsp


ff - Rychlost větru1. Kódové číslo ff vyjadřuje průměrnou rychlost větru za posledních 10 minut před termínem pozorování. Nastane-li během tohoto desetiminutového období náhlá změna rychlosti větru, ff se určuje jako průměrná rychlost větru za zkrácené období od této změny do termínu pozorování.
2. ff se kóduje v celých met rech za sekundu (m.s-1). Zaokrouhlování:1 až 4 desetiny m.s-1 se zaokrouhlují na nejbližší nižší celý metr za sekundu.5 až 9 desetin m.s-1 se zaokrouhluje na nejbližší vyšší celý metr za sekundu.
3. Informace o použitých jednotkách ( m.s-1 ) je vyjádřena v ČR a SR pomocí ukazatele iw = 1.
4. Vyskytuje-li se v termínu pozorování nárazový vítr, kóduje se rychlost maximálního nárazu větru ve skupině 910fmfm.

Poznámka:Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaje o rychlosti větru pro skupinuNddff se získávají z automatických čidel.