Zavřít


Skupina 961w1w1

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

961w1w1

sekce 3, skupina: 9

Doplňkové informace o stavu počasí ww, které se vyskytovaly současně při hlášení skupiny 7wwW1W2 nebo zesílení jevů v hlášení obsažené - skupina 9SpSpspsp


w1w1 - Aktuální stav počasíTabulka 4677

Tabulka 4677 je přiřazena k položce / položkám: ww - Aktuální stav počasí (skupina: 7wwW1W2, 960ww) | w1w1 - Aktuální stav počasí (skupina: 961w1w1)

Tabulka 4677, kód 00
00 | Vývoj oblaků nebyl nebo nemohl být pozorován
Tabulka 4677, kód 01
01 | Oblaky se převážně rozpadají nebo jejich vývoj slábne.
Tabulka 4677, kód 02
02 | Stav oblohy vcelku nezměněn.
Tabulka 4677, kód 03
03 | Oblaky převážně vznikají nebo se dále vyvíjejí.
Tabulka 4677, kód 04
04 | Dohlednost zhoršena kouřem (průmyslovým nebo z požárů) nebo sopečným popelem.
Tabulka 4677, kód 05
05 | Zákal.
Tabulka 4677, kód 06
06 | Vzduch je celkově znečištěn prachem, který nebyl zvířen větrem - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 07
07 | Prach nebo písek zvířený větrem – na stanici a v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 08
08 | Dobře vyvinutý prachový nebo písečný vír - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 09
09 | Prachová nebo písečná vichřice - v dohledu v termínu pozorování nebo na stanici v poslední hodině
Tabulka 4677, kód 10
10 | Kouřmo
Tabulka 4677, kód 11
11 | Chuchvalce přízemní mlhy
Tabulka 4677, kód 12
12 | Více méně souvislá vrstva přízemní zmrzlé mlhy - na stanici
Tabulka 4677, kód 13
13 | Blýskavice (je vidět blesky, hřmění není slyšet)
Tabulka 4677, kód 14
14 | V dohledu jsou srážky nedosahující povrchu země
Tabulka 4677, kód 15
15 | V dohledu jsou srážky dosahující povrchu země - dále než 5 km od stanice
Tabulka 4677, kód 16
16 | V dohledu jsou srážky - blízko u stanice (5 km a méně)
Tabulka 4677, kód 17
17 | Bouřka (blízká i vzdálená) - beze srážek na stanici v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 18
18 | Húlava - na stanici nebo v dohledu - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 19
19 | Tromba, vodní tromba, tornádo (nálevkovité oblaky) - na stanici nebo v dohledu (v termínu pozorování nebo v poslední hodině).
Tabulka 4677, kód 20
20 | Mrholení (nemrznoucí) nebo sněhová zrna nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 21
21 | Déšť (nemrznoucí) nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 22
22 | Sněžení nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 23
23 | Déšť se sněhem nebo zmrzlý déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 24
24 | Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 25
25 | Přeháňka (přeháňky) dešťová, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 26
26 | Přeháňka (přeháňky) sněhová nebo sněhová s deštěm, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 27
27 | Přeháňka (přeháňky) - kroupy, krupky, sněhové krupky (případně s deštěm), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 28
28 | Mlha nebo zmrzlá mlha, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 29
29 | Bouřka (se srážkami nebo beze srážek), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 30
30 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 31
31 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 32
32 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 33
33 | Prachová nebo písečná vichřice silná, zeslábla
Tabulka 4677, kód 34
34 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 35
35 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 36
36 | Slabě nebo mírně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 37
37 | Silně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 38
38 | Slabě nebo mírně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 39
39 | Silně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 40
40 | Vzdálená mlha nebo vzdálená zmrzlá mlha (nikoliv mlha na stanici - dohlednost v termínu pozorování je 1000 m nebo větší. nikoliv přízemní vzdálená mlha - vzdálená mlha přesahuje výšku 2 m nad zemí)
Tabulka 4677, kód 41
41 | Mlha nebo zmrzlá mlha v chuchvalcích
Tabulka 4677, kód 42
42 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 43
43 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 44
44 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 45
45 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 46
46 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 47
47 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 48
48 | Mrznoucí mlha, oblohu lze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 49
49 | Mrznoucí mlha, oblohu nelze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 50
50 | Mrholení nemrznoucí občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 51
51 | Mrholení nemrznoucí trvalé slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 52
52 | Mrholení nemrznoucí občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 53
53 | Mrholení nemrznoucí trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 54
54 | Mrholení nemrznoucí občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 55
55 | Mrholení nemrznoucí trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 56
56 | Mrholení mrzmoucí slabé
Tabulka 4677, kód 57
57 | Mrholení mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 58
58 | Mrholení s deštěm slabé
Tabulka 4677, kód 59
59 | Mrholení s deštěm mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 60
60 | Déšť nemrznoucí občasný slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 61
61 | Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 62
62 | Déšť nemrznoucí občasný mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 63
63 | Déšť nemrznoucí trvalý mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 64
64 | Déšť nemrznoucí občasný silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 65
65 | Déšť nemrznoucí trvalý silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 66
66 | Déšť mrznoucí slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 67
67 | Déšť mrznoucí mírný nebo silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 68
68 | Déšť se sněhem, nebo mrholení se sněhem slabý
Tabulka 4677, kód 69
69 | Déšť se sněhem nebo mrholení se sněhem mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 70
70 | Sněžení občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 71
71 | Sněžení trvalé slabé    v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 72
72 | Sněžení občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 73
73 | Sněžení trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 74
74 | Sněžení občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 75
75 | Sněžení trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 76
76 | Ledové jehličky s mlhou či bez mlhy
Tabulka 4677, kód 77
77 | Sněhová zrna
Tabulka 4677, kód 78
78 | Jednotlivé sněhové hvězdice
Tabulka 4677, kód 79
79 | Zmrzlý déšť
Tabulka 4677, kód 80
80 | Dešťová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 81
81 | Dešťová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 82
82 | Dešťová přeháňka (přeháňky) prudká
Tabulka 4677, kód 83
83 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 84
84 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 85
85 | Sněhová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 86
86 | Sněhová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 87
87 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), slabé
Tabulka 4677, kód 88
88 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 89
89 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, slabé
Tabulka 4677, kód 90
90 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 91
91 | Bouřka v poslední hodině (nikoliv v termínu pozorování) - s deštěm, slabý
Tabulka 4677, kód 92
92 | Bouřka v poslední hodině - s deštěm, mírný nebo silný
Tabulka 4677, kód 93
93 | Bouřka v poslední hodině - se sněžením, deštěm nebo obojím, slabé
Tabulka 4677, kód 94
94 | Bouřka v poslední hodině (blízká nebo vzdálená) - kroupy, námrazové krupky, sněhové krupky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 95
95 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) slabá nebo mírná - s deštěm, sněžením, nebo obojím, (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 96
96 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky
Tabulka 4677, kód 97
97 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) silná déšť nebo sněžení nebo déšť se sněhem (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 98
98 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - s prachovou či písečnou vichřicí (se srážkami nebo beze srážek v termínu pozorování)
Tabulka 4677, kód 99
99 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky, silná

Dodatek k tabulce 4677

00 - 49 | Beze srážek na stanici v čase pozorování
00 - 19 | Beze srážek, mlhy, mrznoucí mlhy (vyjma 11 a 12), zvířeného prachu nebo písku, zvířeného sněhu na stanici v čase pozorování nebo (vyjma 09 a 11) v poslední hodině.
20 - 29 | Srážky, mlha, zmrzlá mlha nebo bouřka na stanici v průběhu poslední hodiny, ale ne v čase pozorování
30 - 39 | Zvířený prach nebo písek, zvířený sníh.
40 - 49 | Mlha nebo zmrzlá mlha v čase pozorování
50 - 99 | Srážky na stanici v čase pozorování
50 - 59 | Mrholení
60 - 69 | Déšť
70 - 79 | Tuhé srážky, nikoliv v přeháňkách
80 - 99 | Přeháňky nebo srážky současně s bouřkou