Zavřít


Skupina 9GGgg

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

9GGgg

sekce 1, skupina: 9

12.2.8 - Skupina 9GGgg

Skutečný čas pozorování

Skupina 9GGgg se zařazuje pouze tehdy, jestliže skutečný čas pozorování GGgg se liší o více než 10 minut od termínu zprávy GG v sekci 0.
Poznámka: Skupina 9GGgg se zařazuje v případech, kdy ze závažných důvodů pozorování bylo provedeno více než 10 minut po termínu zprávy.

1. Kódové číslo GGgg vyjadřuje skutečný čas pozorování.
Poznámka: Za skutečný čas pozorování lze pokládat čas, kdy byl změřen tlak vzduchu.
2. GG se kóduje v celých hodinách času UTC.
3. gg se kóduje v celých minutách času UTC.
Příklady kódování:
2 hodiny 49 minut UTC se kóduje GGgg = 0249
10 hodin 12 minut UTC se kóduje GGgg = 1012
Poznámka: Staniční software automaticky generuje skupinu 9GGgg, jestliže údaj o tlaku vzduchu byl vložen více než 10 minut po termínu zprávy.GG - Termín zprávy


1. Kódové číslo GG vyjadřuje synoptický termín, ke kterému se vztahuje přízemní meteorologické
pozorování pro příslušnou zprávu SYNOP.
2. GG se kóduje v celých hodinách času UTC.

00 | 00:00 UTC | hlavní termín
01 | 01:00 UTC | hodinový termín
02 | 02:00 UTC | hodinový termín
03 | 03:00 UTC | vedlejší termín
04 | 04:00 UTC | hodinový termín
05 | 05:00 UTC | hodinový termín
06 | 06:00 UTC | hlavní termín
07 | 07:00 UTC | hodinový termín
08 | 08:00 UTC | hodinový termín
09 | 09:00 UTC | vedlejší termín
10 | 10:00 UTC | hodinový termín
11 | 11:00 UTC | hodinový termín
12 | 12:00 UTC | hlavní termín
13 | 13:00 UTC | hodinový termín
14 | 14:00 UTC | hodinový termín
15 | 15:00 UTC | vedlejší termín
16 | 16:00 UTC | hodinový termín
17 | 17:00 UTC | hodinový termín
18 | 18:00 UTC | hlavní termín
19 | 19:00 UTC | hodinový termín
20 | 20:00 UTC | hodinový termín
21 | 21:00 UTC | vedlejší termín
22 | 22:00 UTC | hodinový termín
23 | 23:00 UTC | hodinový termín


gg - Čas pozorování


Pokud se čas pozorování liší od času uvedeného v sekci 0 o více než 10 minut

gg = čas v minutách