Zavřít


Skupina 9SpSpspsp

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

9SpSpspsp

sekce 3, skupina: 9

Zvláštní jevy

A/1) Skupina 9SPSPspsp (jedna nebo více) se zařazuje pouze v případě výskytu jevů a podmínek, které jsou uvedeny v tabulce „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O POČASOVÝCH JEVECH“.

A/2) Zařazení skupiny 951Nv / je povinné jen pro vybrané stanice. Zařazení všech ostatních skupin 9SPSPspsp je povinné pro všechny synoptické stanice v České republice při výskytu jevů a podmínek, uvedených v tabulce „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O POČASOVÝCH JEVECH“.

Poznámka:
Povinné zařazování skupin 9SPSPspsp se týká všech synoptických termínů, tedy i termínů hodinových.

A/3) Období výskytu pro jednotlivé jevy je stanoveno takto:
- termín pozorování pro jevy ( 1 ), ( 7 ), ( 8 )
- období SPSP pro jevy ( 2 ), ( 6 )
- termín pozorování a období SPSP pro jevy ( 3 ), ( 4 ), ( 9 )
- poslední 1 hodina před termínem zprávy pro jev ( 5 ).

Poznámka:
Termínem pozorování se rozumí období posledních 10 minut před termínem zprávy.

Obdobím SPSP se rozumí:
- posledních 6 hodin bez posledních 10 minut před termínem zprávy (ve zprávách z hlavních termínů),
- poslední 3 hodiny bez posledních 10 minut před termínem zprávy (ve zprávách z vedlejších termínů),
- poslední 1 hodina bez posledních 10 minut před termínem zprávy (ve zprávách z hodinových termínů).
90710_931ss Výška nového sněhu za poslední 1 hodinu před termínem pozorování, pokud je výška nového sněhu větší nebo rovna 1 cm. - ve všech termínech - skupina 9SpSpspsp
907tt Období, končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev - skupina 9SpSpspsp
910fmfm Maximální náraz větru fmfm za posledních 10 minut před termínem zprávy, pokud překračuje průměrnou rychlost větru za toto období o 5 m.s-1 a více.
911fxfx Maximální náraz větru fxfx během období SPSP, pokud je rychlost fxfx větší nebo rovna 11 m.s-1.
912ff Nejvyšší průměrná rychlost větru - skupina 9SpSpspsp
913ff Průměrná rychlost větru - skupina 9SpSpspsp
914ff Nejnižší průměrnou rychlost větru - skupina 9SpSpspsp
915dd Směr větru - skupina 9SpSpspsp
919MwDa Tromba, tornádo, prachový vír v termínu pozorování nebo během období SpSp - skupina 9SpSpspsp
929S8S'8 Vysoko zvířený sníh v termínu pozorování nebo během období SpSp. - skupina 9SpSpspsp
Skupina 929S8S´8 se zařazuje tehdy, jestliže se v termínu pozorování nebo během období SPSP vyskytl vysoko zvířený sníh.

Vysoko zvířený sníh je definován jako množství sněhových částeček, které jsou zdviženy větrem ze země do značné výšky (více než 150 cm nad zem) a hnané větrem.
Dohlednost (ve výšce oka pozorovatele stojícího na zemi) je vysoko zvířeným sněhem zhoršena.
932RR Maximální průměr krup během období SpSp. - skupina 9SpSpspsp
934RR Průměrná vrstva ledovky v čase pozorování - doplňující informace ve skupině 9SpSpspsp
935RR Průměrná vrstva námrazy v čase pozorování - doplňující informace ve skupině 9SpSpspsp
936RR Průměrná vrstva složených námrazků - doplňující informace ve skupině 9SpSpspsp
937RR Průměrná vrstva mokrého sněhu v čase pozorování - doplňující informace ve skupině 9SpSpspsp
951Nvn4 Mlha v údolích a rovinách, pozorovaná z výše položené stanice, v termínu pozorování nebo během období SpSp - skupina 9SpSpspsp
96048 Mrznoucí mlha pozorovaná současně se srážkami - skupina 9SpSpspsp
96049 Dopňková informace ke stavu počasí ww uvedeného v sekci 7wwW1W2 - skupina 9SpSpspsp
960ww Doplňkové informace o stavu počasí ww, které se vyskytovaly současně při hlášení skupiny 7wwW1W2 - skupina 9SpSpspsp
96119 Tornádo - skupina 9SpSpspsp
961w1w1 Doplňkové informace o stavu počasí ww, které se vyskytovaly současně při hlášení skupiny 7wwW1W2 nebo zesílení jevů v hlášení obsažené - skupina 9SpSpspsp
993CSDa Druh a směr zvláštních oblaků - skupina 9SpSpspsp