Zavřít


Skupina NCHHCt

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

NCHHCt

sekce 4, skupina: 1

Oblaky se základnou pod úrovní stanice

Užití skupiny 444

A) Skupina 444 se zařazuje tehdy, jestliže je do zprávy zařazena alespoň jedna skupina N´C´H´H´Ct. B) Skupina 444 se vypouští, jestliže není ve zprávě zařazena ani jedna skupina N´C´H´H´Ct.

Užití skupiny N´C´H´H´Ct

A) Skupinu N´C´H´H´Ct zařazují horské stanice tehdy, jestliže se vyskytují oblaky se základnou pod úrovní stanice, za předpokladu, že stanice je dostatečně často mimo oblaky, což umožňuje rozeznat jejich druh a tvary.
B) Skupina N´C´H´H´Ct se vypouští:
- jestliže se nevyskytují žádné oblaky pod úrovní stanice (rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost),
- jestliže je stanice v souvislé nebo téměř souvislé oblačnosti, takže nelze rozeznat druh a tvary oblaků se základnou pod úrovní stanice,
- jestliže oblohu nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný jev (silné sněžení, vysoko zvířený sníh),
- jestliže se jedná o zprávu z automatické stanice.

PRAVIDLA ZAŘAZENÍ SKUPINY N´C´H´H´Ct:
1. Vyskytují-li se v různých hladinách dvě nebo více oblačných vrstev se základnami pod úrovní stanice, použijí se dvě nebo více skupin N´C´H´H´Ct.
2. Oblaky se základnami i vrcholky pod úrovní stanice se hlásí jen ve skupině (skupinách) N´C´H´H´Ct.
3. Oblaky se základnami pod úrovní stanice a vrcholky nad úrovní stanice se hlásí v první skupině N´C´H´H´Ct (za předpokladu, že stanice je dostatečně často mimo oblaky, což umožňuje rozeznat jejich druh a tvary) a také v první skupině 8NSChShS.

V tomto případě se kóduje:
- h = / ve skupině iRiXhVV
- hShS = / / v první skupině 8NSChShS,
- N´= NS v první skupině 8NSChShS,
- C´= C v první skupině 8NSChShS.
Existence oblaků se základnami pod úrovní stanice a vrcholky nad úrovní stanice se bere v úvahu též při tvorbě skupiny 8NhCLCMCH.
Další vyskytující se oblaky s vrcholky pod úrovní stanice se hlásí v druhé, případně dalších skupinách N´C´H´H´Ct.
N' - Množství oblaků se základnou pod úrovní stanice1. Kódové číslo N´ vyjadřuje pouze množství oblačnosti v té vrstvě, ke které se vztahuje skupina N´C´H´H´Ct.
2. Prostory, kde hory vyčnívají z oblačných vrstev, se považují za zaplněné oblaky.
3. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost. Setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich vyvinuly, se hlásí ve skupině N´C´H´H´Ct jen pokud mají základnu pod úrovní stanice.
4. Množství oblačnosti se základnou pod úrovní stanice a vrcholky nad úrovní stanice se hlásí v první skupině N´C´H´H´Ct a také v první skupině 8NSChShS. V tomto případě N´ v první skupině N´C´H´H´Ct je totožné s NS v první skupině 8NSChShS.


Tabulka 2700

Tabulka 2700 je přiřazena k položce / položkám: N - Celkové pokrytí oblačností (skupina: Nddff) | Nh - Množství všech oblaků druhů CL, nebo množství všech oblaků druhů CM, jestliže nejsou žádné oblaky druhů CL (skupina: 8NhCLCMCLCH) | Ns - Pokrytí oblohy dílčí oblačností (skupina: 8NsChshs) | N' - Množství oblaků se základnou pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

Tabulka 2700, kód 0
0 | 0/8
| 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 1
1 | 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8
| 1/10 nebo méně, nikoliv však 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 2
2 | 2/8
| 2/10 - 3/10
| Slovní popis: Skoro jasno
Tabulka 2700, kód 3
3 | 3/8
| 4/10
| Slovní popis: Malá oblačnost
Tabulka 2700, kód 4
4 | 4/8
| 5/10
| Slovní popis: Polojasno
Tabulka 2700, kód 5
5 | 5/8
| 6/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 6
6 | 6/8
| 7/10 - 8/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 7
7 | 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
| 9/10 nebo více, nikoliv však 10/10
| Slovní popis: Skoro zataženo
Tabulka 2700, kód 8
8 | 8/8
| 10/10
| Slovní popis: Zataženo
Tabulka 2700, kód 9
9 | Oblačnost nelze rozeznat
| Oblačnost nelze rozeznat
/ | Oblačnost není měřena
| Oblačnost není měřena
Poznámka: Možnost užití lomítka (/) lze v souladu s nařízením 12.1.4

C' - Druh oblaků se základnou pod úrovní stanice1. Kódové číslo C´ vyjadřuje druh oblačnosti v té vrstvě, ke které se vztahuje daná skupina N´C´H´H´Ct.
2. Určování druhů oblaků se základnou pod úrovní stanice se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v publikacích:
- Mezinárodní atlas oblaků,
- Mezinárodní album oblaků pro pozorovatele v letadlech,
- Atlas horských mraků.
3. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost. Setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich vyvinuly, se hlásí ve skupině N´C´H´H´Ct jen pokud mají základnu pod úrovní stanice. Kódové číslo C´ se potom volí podle toho, který druh oblaků kondenzační pruhy připomínají.
4. Druh oblačnosti se základnou pod úrovní stanice a vrcholky nad úrovní stanice se hlásí v první skupině N´C´H´H´Ct a také v první skupině 8NSChShS. V tomto případě C´ v první skupině N´C´H´H´Ct je totožné s C v první skupině 8NSChShS.


Tabulka 0500

Tabulka 0500 je přiřazena k položce / položkám: C - Druh oblaků (skupina: 8NsChshs) | C' - Druh oblaků se základnou pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

Tabulka 0500, kód 0
0 | Cirrus (Ci)
Tabulka 0500, kód 1
1 | Cirrocumulus (Cc)
Tabulka 0500, kód 2
2 | Cirrostratus (Cs)
Tabulka 0500, kód 3
3 | Altocumulus (Ac)
Tabulka 0500, kód 4
4 | Altostratus (As)
Tabulka 0500, kód 5
5 | Nimbostratus (Ns)
Tabulka 0500, kód 6
6 | Stratocumulus (Sc)
Tabulka 0500, kód 7
7 | Stratus (St)
Tabulka 0500, kód 8
8 | Cumulus (Cu)
Tabulka 0500, kód 9
9 | Cumulonimbus (Cb)
/ | Oblaka není možné rozeznat z důvodu tmavé noční oblohy nebo nedostatečné dohlednosti

H'H' - Nadmořská výška vrcholků oblaků, jejichž základna leží pod úrovní stanice1. Kódové číslo H´H´ vyjadřuje nadmořskou výšku vrcholků (horní hranice) oblačnosti hlášené v příslušné skupině N´C´H´H´Ct.
2. H´H´ se kóduje ve stovkách metrů nadmořské výšky.
3. Jestliže vrcholky (horní hranice) oblačnosti dosahují nad úroveň stanice a jejich výšku nelze určit, pak se kóduje: H´H´ = / /.


01 | 100 m
02 | 200 m
03 | 300 m
04 | 400 m
05 | 500 m
06 | 600 m
07 | 700 m
08 | 800 m
09 | 900 m
10 | 1000 m
11 | 1100 m
12 | 1200 m
13 | 1300 m
14 | 1400 m
15 | 1500 m
16 | 1600 m
17 | 1700 m
18 | 1800 m
19 | 1900 m
20 | 2000 m
21 | 2100 m
22 | 2200 m
23 | 2300 m
24 | 2400 m
25 | 2500 m
26 | 2600 m
27 | 2700 m
28 | 2800 m
29 | 2900 m
30 | 3000 m
31 | 3100 m
32 | 3200 m
33 | 3300 m
34 | 3400 m
35 | 3500 m
36 | 3600 m
37 | 3700 m
38 | 3800 m
39 | 3900 m
40 | 4000 m
41 | 4100 m
42 | 4200 m
43 | 4300 m
44 | 4400 m
45 | 4500 m
46 | 4600 m
47 | 4700 m
48 | 4800 m
49 | 4900 m
50 | 5000 m
51 | 5100 m
52 | 5200 m
53 | 5300 m
54 | 5400 m
55 | 5500 m
56 | 5600 m
57 | 5700 m
58 | 5800 m
59 | 5900 m
60 | 6000 m
61 | 6100 m
62 | 6200 m
63 | 6300 m
64 | 6400 m
65 | 6500 m
66 | 6600 m
67 | 6700 m
68 | 6800 m
69 | 6900 m
70 | 7000 m
71 | 7100 m
72 | 7200 m
73 | 7300 m
74 | 7400 m
75 | 7500 m
76 | 7600 m
77 | 7700 m
78 | 7800 m
79 | 7900 m
80 | 8000 m
81 | 8100 m
82 | 8200 m
83 | 8300 m
84 | 8400 m
85 | 8500 m
86 | 8600 m
87 | 8700 m
88 | 8800 m
89 | 8900 m
90 | 9000 m
91 | 9100 m
92 | 9200 m
93 | 9300 m
94 | 9400 m
95 | 9500 m
96 | 9600 m
97 | 9700 m
98 | 9800 m
99 | 9900 m nebo více
// | Výšku vrcholků oblaků nelze rozeznatCt - Popis vrcholků oblaků, jejichž základna leží pod úrovní stanice1. Kódové číslo Ct vyjadřuje popis vrcholků oblačnosti (horní hranice oblačnosti) hlášené v příslušné skupině N´C´H´H´Ct.
2. Jestliže se vyskytuje oblačnost se základnou v jediné hladině pod úrovní stanice, pak se použijí kódová čísla Ct = 0 až Ct = 8.
3. Kódové číslo Ct = 9 se použije v případě výskytu dvou nebo více vrstev oblačnosti se základnami v různých hladinách pod úrovní stanice, a to u té skupiny N´C´H´H´Ct, která popisuje vrstvu s nejmenším množstvím oblačnosti. U ostatních skupin N´C´H´H´Ct se kódové číslo Ct stanoví z čísel Ct = 0 až Ct = 8 podle kódové tabulky.


Tabulka 0552

Tabulka 0552 je přiřazena k položce / položkám: Ct - Popis vrcholků oblaků, jejichž základna leží pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

0 | Jednotlivý oblak nebo útržky oblaků
1 | Souvislý oblak s víceméně plochou horní částí
2 | Protrhaný oblak - malé mezery s víceméně plochou horní částí
3 | Protrhaný oblak - velké mezery s víceméně plochou horní částí
4 | Souvislý oblak se zvlněnou horní částí
5 | Protrhaný oblak - malé mezery se zvlněnou horní částí
6 | Protrhaný oblak - velké mezery se zvlněnou horní částí
7 | Souvislé nebo téměř souvislé vlny s oblaky věžovitě vyčnívajícími nad horní hranici vrstvy
8 | Skupiny vln s oblaky věžovitě vyčnívajícími nad horní hranici vrstvy
9 | Dvě nebo více vrstev v různých hladinách (u vrstvy s nejmenším množstvím oblačnosti)