Zavřít


Skupina iRiXhVV

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)
12.2.1 - Skupina iRiXhVV


iR - Indikace obsazení zprávy o srážkách


Identifikátor, zda a v které sekci je obsažena informace o srážkách.

Poznámky:
1) Od 5. listopadu 2003 kódová čísla iR vyjadřují zařazení nebo vypuštění skupiny 6RRRtR nezávisle na tom, jestli byly srážky nenulové RRR ≠ 000, nulové RRR = 000 nebo údaj o množství srážek není k dispozici RRR = /// (údaje z AMS nejsou reprezentativní nebo porucha přístroje). Výběr kódových čísel iR závisí pouze na tom, jestli v daných termínech stanice standardně provádí měření srážek nebo ne, případně jestli byl nebo nebyl vyhlášen HYDROSTART.

2) Stanice, která je vybavena AMS, standardně provádí měření množství srážek každou hodinu. Pokud je stanice vybavena pouze klasickým srážkoměrem, standardně provádí měření množství srážek pouze v hlavních termínech.

3) Od 5. listopadu 2003 se kódové číslo iR = 3 nepoužívá.

4) Vyhlášení HYDROSTARTu slouží pro zahájení mimořádného srážkového zpravodajství při povodňových situacích. V kódové tabulce iR i v ostatním textu tohoto návodu se termínem HYDROSTART rozumí HYDROSTART = HYDROSTART 1 nebo HYDROSTART 3. Mimořádné srážkové zpravodajství je ukončeno vydáním zprávy HYDROFIN.

5. Kódové číslo iR vyjadřuje, zda je ve zprávě zařazena skupina 6RRRtR v sekci 1 i v sekci 3, nebo jen v sekci 1 nebo jen v sekci 3 nebo zda je skupina 6RRRtR vypuštěna.

6. Kódování iR podle termínů:
a) V hlavních termínech ( 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC ):
iR = 0 - jestliže je stanice vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART.
iR = 1 - jestliže je stanice vybavena pouze klasickým srážkoměrem a přitom není vyhlášen
HYDROSTART.
iR = 4 - lze použít pouze u stanic, které nejsou vybaveny srážkoměrem.
b) Ve vedlejších termínech ( 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC ) :
iR = 2 - jestliže je stanice vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART.
iR = 4 - jestliže je stanice vybavena pouze klasickým srážkoměrem a přitom není vyhlášen
HYDROSTART nebo pokud stanice není vybavena srážkoměrem.
c) V hodinových termínech ( 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC ):
iR = 2 - jestliže je stanice vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART 1.
iR = 4 - jestliže je stanice vybavena pouze klasickým srážkoměrem a přitom není vyhlášen
HYDROSTART 1 nebo pokud stanice není vybavena srážkoměrem.

7. Kódování iR podle vybavení stanice:
a) Stanice vybavená AMS standardně provádí měření každou hodinu a proto kóduje v hlavních
termínech iR = 0 (a to i v případech, že RRR = 000 nebo RRR = ///), v ostatních termínech iR
= 2 (a to i v případech, že RRR = 000 nebo RRR = ///, např. pokud údaje z AMS nejsou
reprezentativní).
b) Stanice vybavená pouze klasickým srážkoměrem standardně provádí měření v hlavních
termínech a proto kóduje v hlavních termínech iR = 1 (a to i v případech, že RRR = 000
nebo RRR = ///), v ostatních termínech iR = 4. Pokud je vyhlášen HYDROSTART 3, pak
kóduje v hlavních termínech iR = 0, ve vedlejších termínech iR = 2, v hodinových termínech iR
= 4. Pokud je vyhlášen HYDROSTART 1, pak se kóduje v hlavních termínech iR = 0, v
ostatních termínech iR = 2 (a to i v případech, že RRR = 000 nebo RRR = ///).
c) Stanice, která není vybavená srážkoměrem, kóduje ve všech termínech iR = 4.


Tabulka 1819

Tabulka 1819 je přiřazena k položce / položkám: iR - Indikace obsazení zprávy o srážkách (skupina: iRiXhVV)

0 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3
Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART.
1 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1
Jedná se o hlavní termín, ale stanice není vybavena AMS a HYDROSTART není vyhlášen.
2 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3
Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART
3 | Informace o srážkách nejsou uvedeny v žádné sekci
Srážky nepadaly v příslušném měřícím období.
4 | Informace o srážkách nejsou uvedeny v žádné sekci
Měření množství srážek se standardně neprovádí v daném termínu a HYDROSTART není vyhlášen.

iX - Indikátor zařazení nebo vypuštění údajů o stavu a průběhu počasí, ukazatel typu obsluhy stanice1. Kódové číslo ix vyjadřuje, zda se jedná o stanici s lidskou obsluhou nebo o stanici automatickou
(bez lidské obsluhy), a zda je ve zprávě zařazena skupina 7wwW1W2 (sekce1) nebo skupina
7wawaWa1Wa2 (sekce1), popřípadě důvod jejich vypuštění.

2. Na stanici s lidskou obsluhou se kódové číslo ix = 3 může použít pouze výjimečně, když
pozorování nebylo z vážných důvodů konáno.

3. Použití kódového čísla ix = 4 vyžaduje vybavení stanice senzorem pro měření stavu a průběhu
počasí v plném rozsahu kódových tabulek pro ww a W1W2.

Tabulka 1860

Tabulka 1860 je přiřazena k položce / položkám: iX - Indikátor zařazení nebo vypuštění údajů o stavu a průběhu počasí, ukazatel typu obsluhy stanice (skupina: iRiXhVV)

1 | Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena
2 | Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (žádné významné jevy k hlášení)
3 | Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (data nejsou k dispozici)
4 | Stanice bez obsluhy, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena dle tabulek 4677 a 4561
5 | Stanice bez obsluhy, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (žádné významné jevy k hlášení)
6 | Stanice bez obsluhy, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (data nejsou k dispozici)
7 | Stanice bez obsluhy, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena dle tabulky 4680 a 4531
Poznámka: Obsazené stanice mohou použít pouze skupinu 7wwW1W2 s indikátorem ix = 1, 2 a 3.
Automatické stanice běžené hlásí skupinu 7wawaWa1Wa2 s indikátorem ix = 5, 6 a 7. V případě, že je automatická stanice dostatečně sofistikovaná, lze využít tabulek 4677 a 4561 spolu se skupinou 7wwW1W2 a s indikátorem ix = 4

h - Základna nejnižší oblačnosti


Hodnoty jsou uvedeny v m

1. Oblaka, jejichž základna i vrcholky leží pod úrovní stanice, se pro kódování h neberou v úvahu.

2. Ve zprávách z automatické stanice, která nemá příslušné přístrojové vybavení nebo jestliže přístrojové vybavení neidentifikuje množství oblačnosti ani v jedné vrstvě, se uvádí h = /.

Tabulka 1600

Tabulka 1600 je přiřazena k položce / položkám: h - Základna nejnižší oblačnosti (skupina: iRiXhVV)

0 | 0-50
1 | 50-100
2 | 100-200
3 | 200-300
4 | 300-600
5 | 600-1000
6 | 1000-1500
7 | 1500-2000
8 | 2000-2500
9 | 2500 nebo výše, nebo bez oblačnosti
/ | Výška základny oblaků neznámá, protože oblohu nelze rozeznat nebo základna oblaků leží pod a vrcholky nad úrovní stanice nebo ve zprávě z automatické stanice není zařazena skupina 8 v sekci 3

VV - Horizontální dohlednost


Hodnoty jsou uvedeny v km.

Vodorovná dohlednost představuje největší vzdálenost, na kterou je ve dne možno rozeznat černý předmět dostatečné úhlové velikosti, umístěný u země na pozadí oblohy; v noci světla stálé a směrově málo proměnné svítivosti; pozorování se provádí v horizontální rovině ve výšce očí pozorovatele.

POZNÁMKY KE KÓDOVÉ TABULCE VV :
a) Kódové čísla od VV = 0 1 do VV = 5 0 jsou určena pro vyjádření dohledností do 5 km včetně, v intervalech po stovkách metrů.
b) Kódová čísla od VV = 5 6 do VV = 8 0 jsou určena pro vyjádření dohledností od 6 km do 30 km včetně, v intervalech po kilometrech.
c) Kódová čísla od VV = 8 1 do VV = 8 8 jsou určena pro vyjádření dohledností od 35 km do 70 km včetně, v intervalech po 5 kilometrech.

PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ VV :
1. Ve zprávách ze stanic s lidskou obsluhou (ix = 1, 2, 3) je vodorovná dohlednost získávána vizuálním pozorováním během termínu pozorování. Jestliže je dohlednost rozdílná v různých směrech, kóduje se nejnižší hodnota dohlednosti.
2. Ve zprávách z automatických stanic (ix = 4, 5, 6, 7) je údaj pro hlášení VV získáván příslušným přístrojem (na stanicích ČHMÚ detektorem PWD).
3. Je-li zjištěná dohlednost mezi dvěma hodnotami uvedenými v kódové tabulce VV , kóduje se VV číslem odpovídajícím nižší hodnotě dohlednosti.
4. Kódové číslo VV pro dohlednosti od 100 m do 5 000 m včetně odpovídá přímo počtu stovek metrů v údaji o dohlednosti.
Kódové číslo VV pro dohlednosti od 6 km do 30 km včetně se získá přičtením čísla 50 k údaji o dohlednosti vyjádřeném v celých kilometrech.
5. Kódové číslo VV = / / je možné použít pouze ve zprávě z automatické stanice, která není vybavena příslušným přístrojem.

Tabulka 4377

Tabulka 4377 je přiřazena k položce / položkám: VV - Horizontální dohlednost (skupina: iRiXhVV)

00 | <0.1 km
01 | 0.1 km
02 | 0.2 km
03 | 0.3 km
04 | 0.4 km
05 | 0.5 km
06 | 0.6 km
07 | 0.7 km
08 | 0.8 km
09 | 0.9 km
10 | 1 km
11 | 1.1 km
12 | 1.2 km
13 | 1.3 km
14 | 1.4 km
15 | 1.5 km
16 | 1.6 km
17 | 1.7 km
18 | 1.8 km
19 | 1.9 km
20 | 2 km
21 | 2.1 km
22 | 2.2 km
23 | 2.3 km
24 | 2.4 km
25 | 2.5 km
26 | 2.6 km
27 | 2.7 km
28 | 2.8 km
29 | 2.9 km
30 | 3 km
31 | 3.1 km
32 | 3.2 km
33 | 3.3 km
34 | 3.4 km
35 | 3.5 km
36 | 3.6 km
37 | 3.7 km
38 | 3.8 km
39 | 3.9 km
40 | 4 km
41 | 4.1 km
42 | 4.2 km
43 | 4.3 km
44 | 4.4 km
45 | 4.5 km
46 | 4.6 km
47 | 4.7 km
48 | 4.8 km
49 | 4.9 km
50 | 5 km
51 | neužívá se
52 | neužívá se
53 | neužívá se
54 | neužívá se
55 | neužívá se
56 | 6 km
57 | 7 km
58 | 8 km
59 | 9 km
60 | 10 km
61 | 11 km
62 | 12 km
63 | 13 km
64 | 14 km
65 | 15 km
66 | 16 km
67 | 17 km
68 | 18 km
69 | 19 km
70 | 20 km
71 | 21 km
72 | 22 km
73 | 23 km
74 | 24 km
75 | 25 km
76 | 26 km
77 | 27 km
78 | 28 km
79 | 29 km
80 | 30 km
81 | 35 km
82 | 40 km
83 | 45 km
84 | 50 km
85 | 55 km
86 | 60 km
87 | 65 km
88 | 70 km
89 | 75 km
90 | < 0.05 km
91 | 0.05 km
92 | 0.2 km
93 | 0.5 km
94 | 1 km
95 | 2 km
96 | 4 km
97 | 10 km
98 | 20 km
99 | > 50 km