Zavřít

Ukázkový staniční kroužek

Staniční kroužek

Oblaky horního patra - CH Oblaky středního patra - CM Oblaky nízkého patra - CL Tlak vzduchu v hPa - P0P0P0 Změna tlaku vzduchu za poslední 3 hodiny v hPa - ppp Tendence tlaku vzduchu za poslední 3 hodiny - a Průběh počasí - W2 Průběh počasí - W1 Stav počasí - ww Nárazy větru v m/s - ff Teplota vzduchu v °C - TTT Teplota rosného bodu v °C - TdTdTd Dohlednost - VV Oblačnost - N Staniční kroužek - vysvětlení položek - kliknutím na položku ve staničním kroužku získáte informaci o dané položce


CH - Oblaky vysokého patra CH - oblaky Ci, Cc, Cs1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CH se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“.
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CH :
Kterékoliv kódové číslo CH můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CH uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí.
3. Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly. V případě, že obloha není viditelná, skupina 8NhCLCMCH se dle bodu B) vypouští. V případě, že oblaky druhů CH nelze rozeznat pro souvislé zatažení oblohy nižšími oblaky druhů CL nebo CM, kódujeme: CH = / . V případě, že oblaky druhů CH nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný analogický jev, ale oblaky druhů CL nebo CM viditelné jsou a kódují se, kódujeme: CH = / .
4. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování za oblačnost nepovažují - nehlásí se. Pokud setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich zřejmě vyvinuly, připomínají oblaky druhů CH, bereme je v úvahu při výběru kódového čísla CH dle popisů v příslušné Kódové tabulce CH.

Šifrovací schéma oblaků CH je k nalezení zde


Tabulka 0509

Tabulka 0509 je přiřazena k položce / položkám: CH - Oblaky vysokého patra CH - oblaky Ci, Cc, Cs (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs
Tabulka 0509, kód 1
1 | CH1 - Ci fib, Ci unc - převládají, nepřibývají
Tabulka 0509, kód 2
2 | CH2 - Ci spi, Ci cas, Ci flo - převládají
Tabulka 0509, kód 3
3 | CH3 - Ci spi cbgen
Tabulka 0509, kód 4
4 | CH4 - Ci unc, Ci fib - postupně zatahují oblohu
Tabulka 0509, kód 5
5 | CH5 - Ci + Cs, nebo jen Cs - oblaků přibývá, nedosahují 45° nad obzor
Tabulka 0509, kód 6
6 | CH6 - Ci + Cs, nebo jen Cs - oblaků přibývá, přesahují 45° nad obzor
Tabulka 0509, kód 7
7 | CH7 - Cs - úplně pokrývá celou oblohu
Tabulka 0509, kód 8
8 | CH8 - Cs - nepřibývá, nepokrývá celou oblohu
Tabulka 0509, kód 9
9 | CH9 - Cc - převládá
/ | Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra

CM - Oblaky středního patra CM - druhy Ac, As, Ns1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CM se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“.
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CM :
Kterékoliv kódové číslo CM můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CM uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí.
3.
3.1 Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly. V případě, že obloha není viditelná, skupina 8Nn CLCMCH se dle B) vypouští.
3.2 V případě, že oblaky druhů CM nelze rozeznat pro souvislé zatažení oblohy nižšími oblaky druhů CL , kódujeme: CM = /. CM = / se kóduje také v případě, že oblaky druhů CM nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný analogický jev (silné srážky nebo vysoko zvířený sníh, kdy dohlednost je menší než 1 km) , ale oblaky druhů CL viditelné jsou a kódují se.
4. Rychle se rozplývající kondenzační pruhy se pro účely kódování za oblačnost nepovažují - nehlásí se.
Pokud setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich zřejmě vyvinuly, připomínají oblaky druhů CM , bereme je v úvahu při výběru kódového čísla CM podle popisů v příslušné Kódové tabulce CM.

Šifrovací schéma oblaků CM je k nalezení zde


Tabulka 0515

Tabulka 0515 je přiřazena k položce / položkám: CM - Oblaky středního patra CM - druhy Ac, As, Ns (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns
Tabulka 0515, kód 1
1 | CM1 - As tr
Tabulka 0515, kód 2
2 | CM2 - As op, nebo Ns
Tabulka 0515, kód 3
3 | CM3 - Ac tr - v jedné hladině
Tabulka 0515, kód 4
4 | CM4 - Ac (len) - měnící vzhled
Tabulka 0515, kód 5
5 | CM5 - Ac postupně zatahující oblohu
Tabulka 0515, kód 6
6 | CM6 - Ac cugen, nebo Ac cbgen
Tabulka 0515, kód 7
7 | CM7 - Ac op v jedné vrstvě - nepřibývá, nebo Ac ve více vrstvách - nepřibývá, nebo Ac + As současně, nebo Ac + Ns současně
Tabulka 0515, kód 8
8 | CM8 - Ac cas, Ac flo
Tabulka 0515, kód 9
9 | CM9 - Ac ve více hladinách - chaotický vzhled
/ | Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra

CL - Oblaky nízkého patra CL - druhy St, Sc, Cu, Cb1. Určování druhů, tvarů a odrůd oblaků CL se provádí podle definic, popisů a vyobrazení v „Mezinárodním atlase oblaků“ .
2. Kódová tabulka je uspořádána podle přednostního pořadí pro výběr kódového čísla CL :
Kterékoliv kódové číslo CL můžeme použít jen v tom případě, že nelze použít žádné z kódových čísel CL uvedených v Kódové tabulce před ním - s nižším číslem přednostního pořadí. Jestliže se současně vyskytují oblaka, která by umožňovala výběr několika kódových čísel CL se stejným přednostním pořadím (týká se CL = 1, 5, 6, 7), kódujeme CL podle toho druhu oblačnosti, který převládá.
3. Je-li na stanici mlha, nebo jiný analogický jev, ale obloha je viditelná, pozorování oblaků se provádí, jako by tyto jevy neexistovaly.
V případě, že obloha není viditelná, skupina 8NhCLCMCLCH se dle B) vypouští.

Šifrovací schéma oblaků CL je k nalezení zde


Tabulka 0513

Tabulka 0513 je přiřazena k položce / položkám: CL - Oblaky nízkého patra CL - druhy St, Sc, Cu, Cb (skupina: 8NhCLCMCLCH)

0 | Žádné oblaky druhů St, Sc, Cu, Cb
Tabulka 0513, kód 1
1 | CL1 - Cu hum nebo Cu fra jiný než "špatného počasí", nebo obojí
Tabulka 0513, kód 2
2 | CL2 - Cu med nebo Cu con
Tabulka 0513, kód 3
3 | CL3 - Cb cal
Tabulka 0513, kód 4
4 | CL4 - Sc cugen
Tabulka 0513, kód 5
5 | CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen)
Tabulka 0513, kód 6
6 | CL6 - St neb, St fra
Tabulka 0513, kód 7
7 | CL7 - St fra nebo Cu fra nebo obojí "špatného počasí", pannus
Tabulka 0513, kód 8
8 | CL8 - Cu + Sc v různých hladinách (nikoliv Sc cugen)
Tabulka 0513, kód 9
9 | CL9 - Cb cap
/ | Oblačnost CL nelze rozeznat (např. z důvodu mlhy)
"Špatné počasí" označuje podmínky, které se obvykle vyskytují v průběhu srážek a krátce před nebo po nich

TTT - Teplota vzduchu1. Kódové číslo TTT vyjadřuje absolutní hodnotu teploty vzduchu v termínu pozorování. Znaménko teploty je vyjádřeno pomocí kódového čísla sn.
2. TTT se kóduje v desetinách stupně Celsia ( °C ).

Příklady kódování:
Teplota +28.3 °C se kóduje 1snTTT = 10283
Teplota 0.0 °C se kóduje 1snTTT = 10000
Teplota -7.6 °C se kóduje 1snTTT = 11076

Poznámka:
Údaj teploty vzduchu pro skupinu 1snTTT se získává čtením suchého teploměru v příslušném termínu pozorování a započtením přístrojové opravy.
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, teplota vzduchu pro skupinu 1snTTT se získává z automatického čidla.


TdTdTd - Rosný bod1. Kódové číslo TdTdTd vyjadřuje absolutní hodnotu teploty rosného bodu v termínu pozorování. Znaménko teploty je vyjádřeno pom°Cí kódového čísla sn.
2. 2snTdTdTd se kóduje v deset inách stupně Celsia ( °C ).

Příklady kódování:
Teplota rosného bodu +14.3 °C se kóduje 2snTdTdTd = 20143
Teplota rosného bodu 0.0 °C se kóduje 2snTdTdTd = 20000
Teplota rosného bodu -7.5 °C se kóduje 2snTdTdTd = 21075

Poznámka:
Údaj teploty rosného bodu pro skupinu 2snTdTdTd se získává buď přesným výpočtem nebo vyhledáním v psychrometrických tabulkách.
Jestliže stanice není vybavena automatickým měřícím systémem, pro výpočet teploty rosného bodu je nutná teplota vzduchu, vlhká teplota, rychlost větru a staniční tlak. Teplota vzduchu a vlhká teplota se získá čtením suchého a vlhkého teploměru v termínu pozorování (a započtením přístrojových oprav).
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, teplota rosného bodu se vypočítá z údaje relativní vlhkosti z automatického čidla. Pokud tento údaj nebude k dispozici, pro výpočet teploty rosného bodu se použije údaj relativní vlhkosti z vlasového vlhkoměru.


Psychrometrické tabulky jsou vypočteny pro tlak 755 torrů a mírně proudící vzduch, a proto se přesně vypočítané hodnoty teploty rosného bodu ( např. pomocí staničního software ) většinou liší od hodnot, zjištěných v psychrometrických tabulkách.
Postup při vyhledávání v psychrometrických tabulkách:
a) Z hodnot, čtených na suchém a vlhkém teploměru (po započtení přístrojových oprav), se v tabulkách vyhledá příslušný tlak vodní páry, přičemž je nutné aplikovat korekci na rychlost proudění.
Je-li rychlost větru 0 m.s-1, pak korekce je záporná
Je-li rychlost větru 1 - 6 m.s-1, pak se uvádí bez korekce
Je-li rychlost větru 7 m.s-1 a více, pak korekce je kladná
b) K hodnotě tlaku vodní páry, získané dle a), se potom v tabulce II (Napětí nasycených par z vody) vyhledává příslušná hodnota teploty rosného bodu.

Poznámka:
Teplota rosného bodu se vyhledává v tabulce II i v tom případě, že je na punčošce led.
Tabulka I (Napětí nasycených vodních par z ledu) obsahuje hodnoty teploty bodu sublimace, nikoliv teploty rosného bodu.)


N - Celkové pokrytí oblačností1. Kódové číslo N vyjadřuje celkové množství oblačnosti, t.j. jaká část oblohy je pokryta všemi vyskytujícími se oblaky dohromady, bez ohledu na jejich druh.
2. Rychle se rozplývaj ící kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost. Setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich vyvinuly, se při určování kódovacího čísla N berou v úvahu.
3. Při výskytu mlhy nebo jiných jevů zhoršujících dohlednost, kdy oblohu lze rozeznat, určení celkového množství oblačnosti se provádí jako kdyby tyto jevy neexistovaly.
4. Jestliže oblohu nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný jev, pak se kóduje N = 9 .
5. Kódové číslo N = / je možné použít pouze ve zprávě z automatické stanice. Ve zprávách ze stanic s lidskou obsluhou lze N = / použít jen zcela vyjímečně v případech, kdy určení množství oblačnosti je znemožněno jinými než meteorologickými jevy.


Tabulka 2700

Tabulka 2700 je přiřazena k položce / položkám: N - Celkové pokrytí oblačností (skupina: Nddff) | Nh - Množství všech oblaků druhů CL, nebo množství všech oblaků druhů CM, jestliže nejsou žádné oblaky druhů CL (skupina: 8NhCLCMCLCH) | Ns - Pokrytí oblohy dílčí oblačností (skupina: 8NsChshs) | N' - Množství oblaků se základnou pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

Tabulka 2700, kód 0
0 | 0/8
| 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 1
1 | 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8
| 1/10 nebo méně, nikoliv však 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 2
2 | 2/8
| 2/10 - 3/10
| Slovní popis: Skoro jasno
Tabulka 2700, kód 3
3 | 3/8
| 4/10
| Slovní popis: Malá oblačnost
Tabulka 2700, kód 4
4 | 4/8
| 5/10
| Slovní popis: Polojasno
Tabulka 2700, kód 5
5 | 5/8
| 6/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 6
6 | 6/8
| 7/10 - 8/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 7
7 | 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
| 9/10 nebo více, nikoliv však 10/10
| Slovní popis: Skoro zataženo
Tabulka 2700, kód 8
8 | 8/8
| 10/10
| Slovní popis: Zataženo
Tabulka 2700, kód 9
9 | Oblačnost nelze rozeznat
| Oblačnost nelze rozeznat
/ | Oblačnost není měřena
| Oblačnost není měřena
Poznámka: Možnost užití lomítka (/) lze v souladu s nařízením 12.1.4

VV - Horizontální dohlednost


Hodnoty jsou uvedeny v km.

Vodorovná dohlednost představuje největší vzdálenost, na kterou je ve dne možno rozeznat černý předmět dostatečné úhlové velikosti, umístěný u země na pozadí oblohy; v noci světla stálé a směrově málo proměnné svítivosti; pozorování se provádí v horizontální rovině ve výšce očí pozorovatele.

POZNÁMKY KE KÓDOVÉ TABULCE VV :
a) Kódové čísla od VV = 0 1 do VV = 5 0 jsou určena pro vyjádření dohledností do 5 km včetně, v intervalech po stovkách metrů.
b) Kódová čísla od VV = 5 6 do VV = 8 0 jsou určena pro vyjádření dohledností od 6 km do 30 km včetně, v intervalech po kilometrech.
c) Kódová čísla od VV = 8 1 do VV = 8 8 jsou určena pro vyjádření dohledností od 35 km do 70 km včetně, v intervalech po 5 kilometrech.

PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ VV :
1. Ve zprávách ze stanic s lidskou obsluhou (ix = 1, 2, 3) je vodorovná dohlednost získávána vizuálním pozorováním během termínu pozorování. Jestliže je dohlednost rozdílná v různých směrech, kóduje se nejnižší hodnota dohlednosti.
2. Ve zprávách z automatických stanic (ix = 4, 5, 6, 7) je údaj pro hlášení VV získáván příslušným přístrojem (na stanicích ČHMÚ detektorem PWD).
3. Je-li zjištěná dohlednost mezi dvěma hodnotami uvedenými v kódové tabulce VV , kóduje se VV číslem odpovídajícím nižší hodnotě dohlednosti.
4. Kódové číslo VV pro dohlednosti od 100 m do 5 000 m včetně odpovídá přímo počtu stovek metrů v údaji o dohlednosti.
Kódové číslo VV pro dohlednosti od 6 km do 30 km včetně se získá přičtením čísla 50 k údaji o dohlednosti vyjádřeném v celých kilometrech.
5. Kódové číslo VV = / / je možné použít pouze ve zprávě z automatické stanice, která není vybavena příslušným přístrojem.

Tabulka 4377

Tabulka 4377 je přiřazena k položce / položkám: VV - Horizontální dohlednost (skupina: iRiXhVV)

00 | <0.1 km
01 | 0.1 km
02 | 0.2 km
03 | 0.3 km
04 | 0.4 km
05 | 0.5 km
06 | 0.6 km
07 | 0.7 km
08 | 0.8 km
09 | 0.9 km
10 | 1 km
11 | 1.1 km
12 | 1.2 km
13 | 1.3 km
14 | 1.4 km
15 | 1.5 km
16 | 1.6 km
17 | 1.7 km
18 | 1.8 km
19 | 1.9 km
20 | 2 km
21 | 2.1 km
22 | 2.2 km
23 | 2.3 km
24 | 2.4 km
25 | 2.5 km
26 | 2.6 km
27 | 2.7 km
28 | 2.8 km
29 | 2.9 km
30 | 3 km
31 | 3.1 km
32 | 3.2 km
33 | 3.3 km
34 | 3.4 km
35 | 3.5 km
36 | 3.6 km
37 | 3.7 km
38 | 3.8 km
39 | 3.9 km
40 | 4 km
41 | 4.1 km
42 | 4.2 km
43 | 4.3 km
44 | 4.4 km
45 | 4.5 km
46 | 4.6 km
47 | 4.7 km
48 | 4.8 km
49 | 4.9 km
50 | 5 km
51 | neužívá se
52 | neužívá se
53 | neužívá se
54 | neužívá se
55 | neužívá se
56 | 6 km
57 | 7 km
58 | 8 km
59 | 9 km
60 | 10 km
61 | 11 km
62 | 12 km
63 | 13 km
64 | 14 km
65 | 15 km
66 | 16 km
67 | 17 km
68 | 18 km
69 | 19 km
70 | 20 km
71 | 21 km
72 | 22 km
73 | 23 km
74 | 24 km
75 | 25 km
76 | 26 km
77 | 27 km
78 | 28 km
79 | 29 km
80 | 30 km
81 | 35 km
82 | 40 km
83 | 45 km
84 | 50 km
85 | 55 km
86 | 60 km
87 | 65 km
88 | 70 km
89 | 75 km
90 | < 0.05 km
91 | 0.05 km
92 | 0.2 km
93 | 0.5 km
94 | 1 km
95 | 2 km
96 | 4 km
97 | 10 km
98 | 20 km
99 | > 50 km

ff - Rychlost větru1. Kódové číslo ff vyjadřuje průměrnou rychlost větru za posledních 10 minut před termínem pozorování. Nastane-li během tohoto desetiminutového období náhlá změna rychlosti větru, ff se určuje jako průměrná rychlost větru za zkrácené období od této změny do termínu pozorování.
2. ff se kóduje v celých met rech za sekundu (m.s-1). Zaokrouhlování:1 až 4 desetiny m.s-1 se zaokrouhlují na nejbližší nižší celý metr za sekundu.5 až 9 desetin m.s-1 se zaokrouhluje na nejbližší vyšší celý metr za sekundu.
3. Informace o použitých jednotkách ( m.s-1 ) je vyjádřena v ČR a SR pomocí ukazatele iw = 1.
4. Vyskytuje-li se v termínu pozorování nárazový vítr, kóduje se rychlost maximálního nárazu větru ve skupině 910fmfm.

Poznámka:Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaje o rychlosti větru pro skupinuNddff se získávají z automatických čidel.P0P0P0P0 - Tlak vzduchu v nadmořské výšce tlakoměru (staniční tlak)1. Kódové číslo P0P0P0P0 vyjadřuje hodnotu tlaku vzduchu v termínu pozorování v nadmořské výšce čidla tlakoměru. Na stanici vybavené elektronickým tlakoměrem se údaj tlaku vzduchu pro skupinu 3P0P0P0P0 získává přímo z čidla tlakoměru.

Poznámka:
Jestliže se tlak vzduchu měří pomocí rtuťového barometru, údaj tlaku vzduchu pro skupinu 3P0P0P0P0 (staniční tlak) se získává z hodnoty tlaku vzduchu čtené na tlakoměru započtením stálé opravy (přístrojové opravy a opravy na zemskou tíži - tíhového zrychlení gn = 9.80665 m.s-1) a opravy na teplotu rtuti v tlakoměru 0°C.
2. P0P0P0P0 se kóduje v desetinách hektopascalu. Číslice tisíců hektopascalů se vynechává.

Příklady kódování:
978.3 hPa se kóduje P0P0P0P0 = 9783
1000.6 hPa se kóduje P0P0P0P0 = 0006
3. Pro převedení údajů z torrů na hektopascaly slouží:
a) příslušné převodní tabulky,
b) převodní vztah: 1 torr = 1,33322 hPa.


a - Charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny


Kódové číslo a vyjadřuje průběh změny staničního tlaku za období posledních tří hodin před termínem pozorování.

Tabulka 0200

Tabulka 0200 je přiřazena k položce / položkám: a - Charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny (skupina: 5appp)

Tabulka 0200, kód 0
0 | Nárůst tlaku, poté pokles.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný nebo vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 1
1 | Nárůst tlaku, poté stejný nebo mírný nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 2
2 | Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 3
3 | Pokles tlaku, poté nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je vyšší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 4
4 | Stálý tlak vzduchu
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný jako před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 5
5 | Pokles tlaku, poté nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný nebo nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 6
6 | Pokles tlaku, poté stejný nebo mírný pokles.
Tlak vzduchu v termínupozorování je nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 7
7 | Plynulý pokles tlaku.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je nižší než před třemi hodinami
Tabulka 0200, kód 8
8 | Nárůst tlaku nebo stejný, poté pokles.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je nižší než před třemi hodinami
Poznámka: pro hlášení z automatických stanic platí nařízení 12.2.3.5.3

ppp - Hodnota změny tlaku vzduchu za poslední tři hodiny1. Kódové číslo ppp vyjadřuje velikost změny staničního tlaku za poslední tři hodiny předcházející termínu pozorování.
2. Kóduje se v desetinách hektopascalu.
Poznámka: Hodnota změny tlaku vzduchu ppp se získá jako rozdíl hodnot staničního tlaku v termínu pozorování a před třemi hodinami (v případě rtuťového tlakoměru se jedná o rozdíl čtených hodnot tlaku vzduchu po započtení stálé opravy a opravy na 0°C).
3. Nejsou-li z jakéhokoliv důvodu k dispozici údaje z automatického čidla ani rtuťového tlakoměru, stanoví se velikost změny tlaku ze záznamu registračního přístroje.


ww - Aktuální stav počasíPoznámky ke kódové tabulce ww:
a) Kódová tabulka ww obsahuje popis jevů na stanici v termínu pozorování. Dále obsahuje, pokud je to výslovně uvedeno, také jevy mimo stanici (v dohledu) a jevy v poslední hodině předcházející termínu zprávy.
b) Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10-ti minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva. (Během tohoto desetiminutového období se provádějí potřebná měření a pozorování).
c) Výraz „na stanici“ znamená: „v místě, kde se obvykle provádí pozorování.

PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ ww:
Všeobecná pravidla kódování w w :
1. Při výběru kódových čísel ww se berou v úvahu jevy vyskytující se v termínu pozorování a jevy, které se vyskytovaly v poslední hodině předcházející termínu příslušné zprávy. Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10 minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
2. Kóduje se nejvyšší použitelné kódové číslo ww, pouze kódové číslo ww = 17 má přednost před ww = 20 - 49.
3. Kódová čísla ww = 00, 01, 02, 03 popisují jevy, které nejsou „význačné“ .
Pravidla kódování ww pro některé jevy:
1. ww = 00, 01, 02, 03. Použití kódových čísel ww = 01, 02, 03 není omezeno velikostí změny v množství oblačnosti. Je-li v termínu pozorování obloha jasná (N = 0), může být použito kódových čísel ww = 00, 01, 02 takto:
ww = 00 - nejsou-li známy předcházející podmínky v poslední hodině.
ww = 01 - jestliže se oblaky během poslední hodiny rozplynuly.
ww = 02 - jestliže obloha byla během poslední hodiny nepřetržitě jasná.
2. ww = 05, 10, 11, 12, 28, 40 - 49.
2.1 Kódová čísla ww = 41 - 49 je možno použít, je-li v termínu pozorování dohlednost na stanici omezena na méně než 1000 m mlhou, nebo zmrzlou či mrznoucí mlhou. Kódové číslo ww = 28 (mlha v poslední hodině) je možno použít, jestliže dohlednost na stanici byla těmito jevy omezena na méně než 1000 m během poslední hodiny a přitom v termínu
pozorování je však dohlednost na stanici 1000 m nebo větší.
2.2 Při použití kódového čísla ww = 40 (vzdálená mlha) musí být dohlednost na stanici v termínu pozorování 1000 m nebo větší.
2.3 Při použití kódového čísla ww = 10 (kouřmo) musí být dohlednost na stanici v termínu pozorování omezena tímto jevem (mikroskopickými vodními kapičkami či ledovými krystalky, nebo vlhkými hydroskopickými částicemi ve vzduchu) na méně než 10 km, až do 1000 m včetně.
Při použití kódového čísla ww = 05 (zákal) musí být dohlednost na stanici omezena tímto jevem (suchými mikroskopickými částicemi ve vzduchu) na méně než 10 km.
3. SRÁŽKY.
Vyskytují-li se v termínu pozorování na stanici srážky, nesmí se použít žádné z kódových čísel ww = 00 - 49. ( Vyplývá z pravidla 2. ) Srážky se považují za „občasné“, jestliže během poslední hodiny byly přerušovány, aniž by
měly charakter přeháněk.
Intenzita srážek (slabá, mírná, silná) se určuje podle intenzity v termínu pozorování. Pro synoptické účely nerozlišujeme intenzitu slabou a velmi slabou (obě kategorie jsou spojeny pod termínem slabá) a intenzitu silnou a velmi silnou (obě kategorie jsou spojeny pod termínem silná).
Jestliže srážky mají v termínu pozorování přeháňkový charakter, použije se kódových čísel ww = 80 - 90 ( případně 91 - 99 ).
4. ww = 18 HÚLAVA.
Kódové číslo ww = 18 je možno použít jen tehdy, jestliže v poslední hodině nebo v termínu pozorování se vyskytl náhlý vzrůst rychlosti větru na 11 m.s- 1 nebo více, přičemž vzrůst rychlosti trval (trvá) nejméně dvě minuty.
5. ww = 13, 17, 95 - 99 BOUŘKOVÉ JEVY
5.1 Kódové číslo ww = 13 (blýskavice) je možno použít jen tehdy, jestliže je vidět blesky, ale hřmění není slyšet.
5.2 Pro synoptické účely nerozlišujeme bouřky blízké a vzdálené.
Za začátek bouřky na stanici pokládáme okamžik, kdy bylo poprvé slyšet hřmění (bez ohledu na to, zda bylo či nebylo vidět blesky, nebo zda se na stanici vyskytly srážky). Kódová čísla ww = 17, 95 - 99 se použijí, jestliže je slyšet hřmění v termínu pozorování, tj. během 10 minut předcházejících termínu, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
Za konec bouřky považujeme okamžik posledního slyšitelného zahřmění, jestliže po dobu 10 - 15 minut od tohoto okamžiku již hřmění slyšet nebylo.
Poznámka: Při použití kódového čísla ww = 98 (bouřka s prachovou či písečnou vichřicí) není stanoveno, zda se v termínu pozorování současně vyskytují srážky či nikoliv, protože to nemusí být pozorovateli zcela zřejmé.


Tabulka 4677

Tabulka 4677 je přiřazena k položce / položkám: ww - Aktuální stav počasí (skupina: 7wwW1W2, 960ww) | w1w1 - Aktuální stav počasí (skupina: 961w1w1)

Tabulka 4677, kód 00
00 | Vývoj oblaků nebyl nebo nemohl být pozorován
Tabulka 4677, kód 01
01 | Oblaky se převážně rozpadají nebo jejich vývoj slábne.
Tabulka 4677, kód 02
02 | Stav oblohy vcelku nezměněn.
Tabulka 4677, kód 03
03 | Oblaky převážně vznikají nebo se dále vyvíjejí.
Tabulka 4677, kód 04
04 | Dohlednost zhoršena kouřem (průmyslovým nebo z požárů) nebo sopečným popelem.
Tabulka 4677, kód 05
05 | Zákal.
Tabulka 4677, kód 06
06 | Vzduch je celkově znečištěn prachem, který nebyl zvířen větrem - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 07
07 | Prach nebo písek zvířený větrem – na stanici a v jejím okolí - v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 08
08 | Dobře vyvinutý prachový nebo písečný vír - na stanici nebo v jejím okolí - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 09
09 | Prachová nebo písečná vichřice - v dohledu v termínu pozorování nebo na stanici v poslední hodině
Tabulka 4677, kód 10
10 | Kouřmo
Tabulka 4677, kód 11
11 | Chuchvalce přízemní mlhy
Tabulka 4677, kód 12
12 | Více méně souvislá vrstva přízemní zmrzlé mlhy - na stanici
Tabulka 4677, kód 13
13 | Blýskavice (je vidět blesky, hřmění není slyšet)
Tabulka 4677, kód 14
14 | V dohledu jsou srážky nedosahující povrchu země
Tabulka 4677, kód 15
15 | V dohledu jsou srážky dosahující povrchu země - dále než 5 km od stanice
Tabulka 4677, kód 16
16 | V dohledu jsou srážky - blízko u stanice (5 km a méně)
Tabulka 4677, kód 17
17 | Bouřka (blízká i vzdálená) - beze srážek na stanici v termínu pozorování.
Tabulka 4677, kód 18
18 | Húlava - na stanici nebo v dohledu - v termínu pozorování nebo v poslední hodině.
Tabulka 4677, kód 19
19 | Tromba, vodní tromba, tornádo (nálevkovité oblaky) - na stanici nebo v dohledu (v termínu pozorování nebo v poslední hodině).
Tabulka 4677, kód 20
20 | Mrholení (nemrznoucí) nebo sněhová zrna nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 21
21 | Déšť (nemrznoucí) nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 22
22 | Sněžení nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 23
23 | Déšť se sněhem nebo zmrzlý déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 24
24 | Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí déšť nikoliv v přeháňce (přeháňkách), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 25
25 | Přeháňka (přeháňky) dešťová, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 26
26 | Přeháňka (přeháňky) sněhová nebo sněhová s deštěm, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 27
27 | Přeháňka (přeháňky) - kroupy, krupky, sněhové krupky (případně s deštěm), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 28
28 | Mlha nebo zmrzlá mlha, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 29
29 | Bouřka (se srážkami nebo beze srážek), jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují.
Tabulka 4677, kód 30
30 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 31
31 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 32
32 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 33
33 | Prachová nebo písečná vichřice silná, zeslábla
Tabulka 4677, kód 34
34 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 35
35 | Prachová nebo písečná vichřice slabá nebo mírná, začala nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 36
36 | Slabě nebo mírně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 37
37 | Silně převážně nízko zvířený sníh (od země do výšky 150 cm včetně)
Tabulka 4677, kód 38
38 | Slabě nebo mírně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 39
39 | Silně převážně vysoko zvířený sníh (více jak 150 cm nad zemí)
Tabulka 4677, kód 40
40 | Vzdálená mlha nebo vzdálená zmrzlá mlha (nikoliv mlha na stanici - dohlednost v termínu pozorování je 1000 m nebo větší. nikoliv přízemní vzdálená mlha - vzdálená mlha přesahuje výšku 2 m nad zemí)
Tabulka 4677, kód 41
41 | Mlha nebo zmrzlá mlha v chuchvalcích
Tabulka 4677, kód 42
42 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 43
43 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4677, kód 44
44 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 45
45 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, bez podstatné změny
Tabulka 4677, kód 46
46 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu lze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 47
47 | Mlha nebo zmrzlá mlha, oblohu nelze rozeznat, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4677, kód 48
48 | Mrznoucí mlha, oblohu lze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 49
49 | Mrznoucí mlha, oblohu nelze rozeznat, tvoří se námrazové jevy
Tabulka 4677, kód 50
50 | Mrholení nemrznoucí občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 51
51 | Mrholení nemrznoucí trvalé slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 52
52 | Mrholení nemrznoucí občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 53
53 | Mrholení nemrznoucí trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 54
54 | Mrholení nemrznoucí občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 55
55 | Mrholení nemrznoucí trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 56
56 | Mrholení mrzmoucí slabé
Tabulka 4677, kód 57
57 | Mrholení mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 58
58 | Mrholení s deštěm slabé
Tabulka 4677, kód 59
59 | Mrholení s deštěm mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 60
60 | Déšť nemrznoucí občasný slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 61
61 | Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 62
62 | Déšť nemrznoucí občasný mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 63
63 | Déšť nemrznoucí trvalý mírný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 64
64 | Déšť nemrznoucí občasný silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 65
65 | Déšť nemrznoucí trvalý silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 66
66 | Déšť mrznoucí slabý v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 67
67 | Déšť mrznoucí mírný nebo silný v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 68
68 | Déšť se sněhem, nebo mrholení se sněhem slabý
Tabulka 4677, kód 69
69 | Déšť se sněhem nebo mrholení se sněhem mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 70
70 | Sněžení občasné slabé v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 71
71 | Sněžení trvalé slabé    v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 72
72 | Sněžení občasné mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 73
73 | Sněžení trvalé mírné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 74
74 | Sněžení občasné silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 75
75 | Sněžení trvalé silné v termínu pozorování
Tabulka 4677, kód 76
76 | Ledové jehličky s mlhou či bez mlhy
Tabulka 4677, kód 77
77 | Sněhová zrna
Tabulka 4677, kód 78
78 | Jednotlivé sněhové hvězdice
Tabulka 4677, kód 79
79 | Zmrzlý déšť
Tabulka 4677, kód 80
80 | Dešťová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 81
81 | Dešťová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 82
82 | Dešťová přeháňka (přeháňky) prudká
Tabulka 4677, kód 83
83 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 84
84 | Přeháňka deště se sněhem (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 85
85 | Sněhová přeháňka (přeháňky) slabá
Tabulka 4677, kód 86
86 | Sněhová přeháňka (přeháňky) mírná nebo silná
Tabulka 4677, kód 87
87 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), slabé
Tabulka 4677, kód 88
88 | Sněhové krupky nebo námrazové krupky (popřípadě s deštěm, nebo s deštěm a sněhem) v přeháňce (přeháňkách), mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 89
89 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, slabé
Tabulka 4677, kód 90
90 | Kroupy (popřípadě s deštěm nebo s deštěm a sněhem) - bez bouřky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 91
91 | Bouřka v poslední hodině (nikoliv v termínu pozorování) - s deštěm, slabý
Tabulka 4677, kód 92
92 | Bouřka v poslední hodině - s deštěm, mírný nebo silný
Tabulka 4677, kód 93
93 | Bouřka v poslední hodině - se sněžením, deštěm nebo obojím, slabé
Tabulka 4677, kód 94
94 | Bouřka v poslední hodině (blízká nebo vzdálená) - kroupy, námrazové krupky, sněhové krupky, mírné nebo silné
Tabulka 4677, kód 95
95 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) slabá nebo mírná - s deštěm, sněžením, nebo obojím, (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 96
96 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky
Tabulka 4677, kód 97
97 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) silná déšť nebo sněžení nebo déšť se sněhem (bez krup, námrazových krupek, sněhových krupek)
Tabulka 4677, kód 98
98 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - s prachovou či písečnou vichřicí (se srážkami nebo beze srážek v termínu pozorování)
Tabulka 4677, kód 99
99 | Bouřka v termínu pozorování (blízká nebo vzdálená) - kroupy nebo námrazové či sněhové krupky, silná

Dodatek k tabulce 4677

00 - 49 | Beze srážek na stanici v čase pozorování
00 - 19 | Beze srážek, mlhy, mrznoucí mlhy (vyjma 11 a 12), zvířeného prachu nebo písku, zvířeného sněhu na stanici v čase pozorování nebo (vyjma 09 a 11) v poslední hodině.
20 - 29 | Srážky, mlha, zmrzlá mlha nebo bouřka na stanici v průběhu poslední hodiny, ale ne v čase pozorování
30 - 39 | Zvířený prach nebo písek, zvířený sníh.
40 - 49 | Mlha nebo zmrzlá mlha v čase pozorování
50 - 99 | Srážky na stanici v čase pozorování
50 - 59 | Mrholení
60 - 69 | Déšť
70 - 79 | Tuhé srážky, nikoliv v přeháňkách
80 - 99 | Přeháňky nebo srážky současně s bouřkou

W1 - Průběh počasí1. Kódové číslo W1 i W2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Kódová čísla W1 = 0, 1, 2 a W2 = 0, 1, 2 popisují jevy, které nejsou význačné.
3. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly W1 a W2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
4. Kódová čísla W1 a W2 se vybírají tak, aby W1 a W2 spolu s kódovým číslem ww (stav počasí) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období dle bodu 3.
Poznámka:
a) Jestliže během poslední třetiny příslušného období dle 3. nastala změna počasí, kódová čísla W1 a W2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí ww, musí však být zachována platnost pravidla 4 (při výběru kódových čísel W1 a W2 musí být brána v úvahu nejen nastalá změna, ale i čas této změny).
b) Jestliže v době trvání jevu, vyjádřeného ve stavu počasí kódovým číslem ww, se vyskytl další jev (jevy), musí být vzat(y) v úvahu při výběru kódových čísel W1 a W2; tento výběr kódových čísel W1 a W2 musí však respektovat níže uvedené pravidlo 5.
5. Jestliže při použití pravidla 4. dává průběh počasí během příslušného období více možností pro výběr kódových čísel W1 a W2, volí se pro W1 nejvyšší kódové číslo, a pro W2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
6. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo. Toto kódové číslo se použije jak pro W1, tak i pro W2.
7. Kódová čísla W1 = / a W2 = / vyjadřují, že údaje o průběhu počasí z příslušného období nejsou k dispozici. W1W2 = // lze použít jen na stanici kombinovaného typu (část dne stanice s lidskou obsluhou, část dne stanice automatická). Pokud např. lidská obsluha na stanici je omezena na část dne od 4.30 UTC do 20.30 UTC, potom ve zprávách SYNOP z 05.00 UTC a 06.00 UTC musí být skupina 7wwW1W2 zařazena vždy ve tvaru 7ww// a to i tehdy, jestliže ww = 00, 01, 02, 03.


Tabulka 4561

Tabulka 4561 je přiřazena k položce / položkám: W1 - Průběh počasí (skupina: 7wwW1W2) | W2 - Průběh počasí v minulém období (skupina: 7wwW1W2)

Tabulka 4561, kód 0
0 | Oblačnost pokrývající 0/8 až 4/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 1
1 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během části příslušného období a 0/8 až 4/8 oblohy během zbývajícího období.
Tabulka 4561, kód 2
2 | Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
Tabulka 4561, kód 3
3 | Písečná či prachová vichřice nebo zvířený sníh.
Tabulka 4561, kód 4
4 | Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m)
Tabulka 4561, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4561, kód 6
6 | Déšť (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 7
7 | Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce)
Tabulka 4561, kód 8
8 | Přeháňka (přeháňky)
Tabulka 4561, kód 9
9 | Bouřka (bouřky) se srážkami nebo beze srážek
/ | Údaj není k dispozici (ve zprávě SYNOP)

wawa - Stav počasí z automatické stanicePravidla kódování wawa
1. Stav počasí z automatické stanice wawa se kóduje podle kódové tabulky wawa.
2. Kódová tabulka wawa obsahuje kódová čísla, která dovolují použití na automatických stanicích s různou úrovní přístrojového vybavení.
3. Kóduje se nejvyšší použitelné kódové číslo wawa.
4. Při výběru kódových čísel wawa se berou v úvahu jevy vyskytující se v termínu pozorování a jevy, které se vyskytovaly v poslední hodině předcházející termínu příslušné zprávy. Výraz „termín pozorování“ zahrnuje období 10 minut před termínem, ke kterému se vztahuje příslušná zpráva.
5. Intenzita srážek se určuje podle intenzity srážek v termínu pozorování.


Tabulka 4680

Tabulka 4680 je přiřazena k položce / položkám: wawa - Stav počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2)

Tabulka 4680, kód 00
00 | Žádný významný stav počasí v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 01
01 | Oblaky se převážně rozpadají nebo jejich vývoj slábne.
Tabulka 4680, kód 02
02 | Stav oblohy vcelku nezměněn.
Tabulka 4680, kód 03
03 | Oblaky převážně vznikají nebo se dále vyvíjejí.
Tabulka 4680, kód 04
04 | Dohlednost je vlivem zákalu, kouře nebo zvířeného prachu snížena na 1 km nebo více
Tabulka 4680, kód 05
05 | Dohlednost je vlivem zákalu, kouře nebo zvířeného prachu snížena na méně než 1 km
06 | Neobsazeno
07 | Neobsazeno
08 | Neobsazeno
09 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 10
10 | Kouřmo
Tabulka 4680, kód 11
11 | Ledové jehličky  s mlhou či bez mlhy
Tabulka 4680, kód 12
12 | Blýskavice
13 | Neobsazeno
14 | Neobsazeno
15 | Neobsazeno
16 | Neobsazeno
17 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 18
18 | Húlava
19 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 20
20 | Mlha v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 21
21 | Srážky v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 22
22 | Mrholení (nemrznoucí) nebo sněhová zrna v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 23
23 | Déšť (nemrznoucí) v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 24
24 | Sníh v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 25
25 | Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí déšť v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 26
26 | Bouřka (s nebo beze srážek) v poslední hodině, nikoliv v čase pozorování
Tabulka 4680, kód 28
28 | Zvířený sníh snižující dohlednost na 1 km nebo více
Tabulka 4680, kód 29
29 | Zvířený sníh snižující dohlednost na méně než 1 km
Tabulka 4680, kód 27
27 | Zvířený sníh
Tabulka 4680, kód 30
30 | Mlha
Tabulka 4680, kód 31
31 | Mlha nebo zmrzlá mlha v chuchvalcích
Tabulka 4680, kód 32
32 | Mlha nebo zmrzlá mlha, zeslábla během poslední hodiny
Tabulka 4680, kód 33
33 | Mlha nebo zmrzlá mlha, bez podstatné změny
Tabulka 4680, kód 34
34 | Mlha nebo zmrzlá mlha, vznikla nebo zesílila
Tabulka 4680, kód 35
35 | Mrznoucí mlha, tvoří se námrazové jevy
36 | Neobsazeno
37 | Neobsazeno
38 | Neobsazeno
39 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 40
40 | Srážky
Tabulka 4680, kód 41
41 | Srážky slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 42
42 | Srážky silné
Tabulka 4680, kód 43
43 | Srážky kapalné slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 44
44 | Srážky kapalné silné
Tabulka 4680, kód 45
45 | Srážky tuhé slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 46
46 | Srážky tuhé silné
Tabulka 4680, kód 47
47 | Mrznoucí srážky slabé nebo mírné
Tabulka 4680, kód 48
48 | Mrznoucí srážky silné
49 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 50
50 | Mrholení
Tabulka 4680, kód 51
51 | Mrholení nemrznoucí slabé
Tabulka 4680, kód 52
52 | Mrholení nemrznoucí mírné
Tabulka 4680, kód 53
53 | Mrholení nemrznoucí silné
Tabulka 4680, kód 54
54 | Mrholení mrznoucí slabé
Tabulka 4680, kód 55
55 | Mrholení mrznoucí mírné
Tabulka 4680, kód 56
56 | Mrholení mrznoucí silné
Tabulka 4680, kód 57
57 | Mrholení s deštěm slabé
Tabulka 4680, kód 58
58 | Mrholení s deštěm mírné nebo silné
59 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 60
60 | Déšť
Tabulka 4680, kód 61
61 | Déšť nemrznoucí slabý
Tabulka 4680, kód 62
62 | Déšť nemrznoucí mírný
Tabulka 4680, kód 63
63 | Déšť nemrznoucí silný
Tabulka 4680, kód 64
64 | Déšť mrznoucí slabý
Tabulka 4680, kód 65
65 | Déšť mrznoucí mírný
Tabulka 4680, kód 66
66 | Déšť mrznoucí silný
Tabulka 4680, kód 67
67 | Déšť (nebo mrholení) se sněhem slabý
Tabulka 4680, kód 68
68 | Déšť (nebo mrholení) se sněhem mírný nebo silný
69 | Neobsazeno
70 | Sněžení
Tabulka 4680, kód 71
71 | Sněžení slabé
Tabulka 4680, kód 72
72 | Sněžení mírné
Tabulka 4680, kód 73
73 | Sněžení silné
Tabulka 4680, kód 74
74 | Ledové jehličky slabé
Tabulka 4680, kód 75
75 | Ledové jehličky mírné
Tabulka 4680, kód 76
76 | Ledové jehličky silné
Tabulka 4680, kód 77
77 | Sněhová zrna
Tabulka 4680, kód 78
78 | Ledové krystaly
79 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 80
80 | Přeháňka
Tabulka 4680, kód 81
81 | Přeháňka dešťová slabá
Tabulka 4680, kód 82
82 | Přeháňka dešťová mírná
Tabulka 4680, kód 83
83 | Přeháňka dešťová silná
Tabulka 4680, kód 84
84 | Přeháňka dešťová prudká
Tabulka 4680, kód 85
85 | Sněhová přeháňka slabá
Tabulka 4680, kód 86
86 | Sněhová přeháňka mírná
Tabulka 4680, kód 87
87 | Sněhová přeháňka silná
88 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 89
89 | Kroupy
Tabulka 4680, kód 90
90 | Bouřka
Tabulka 4680, kód 91
91 | Bouřka slabá nebo mírná, beze srážek
Tabulka 4680, kód 92
92 | Bouřka slabá nebo mírná, se srážkami nebo přeháňkami
Tabulka 4680, kód 93
93 | Bouřka slabá nebo mírná, s kroupami
Tabulka 4680, kód 94
94 | Bouřka silná, beze srážek
Tabulka 4680, kód 95
95 | Bouřka silná, se srážkami nebo přeháňkami
Tabulka 4680, kód 96
96 | Bouřka silná s kroupami
97 | Neobsazeno
98 | Neobsazeno
Tabulka 4680, kód 99
99 | Tornádo
Poznámka:
1) Tato tabulka zahrnuje kódy na několika úrovních s cílem pokrýt jak jednoduché, tak i sofistikované stanice
2) Obecné meteorologické jevy (např. mlha, mrholení) jsou určeny pro automatické stanice, které jsou schopny určit stav počasí, ale žádné další podrobné informace. Obecné pojmy jsou označeny v tabulce pomocí velkých písmen
3) Kódy srážek (kód 40-48) jsou uspořádány dle rostoucí obtížnosti rozpoznání. (Na příklad velmi jednoduché stanice, které mohou zaznamenat pouze existenci nebo absenci srážek použijí kód 40 (srážek).
Stanice schopné rozeznat druh (kapalné, tuhé, ...) vyberou kód 43-48.

Dodatek k tabulce 4680


Wa1 - Průběh počasí z automatické stanice1. Kódové číslo Wa1 i Wa2 se kódují podle stejné kódovací tabulky.
2. Průběh počasí vyjádřený kódovými čísly Wa1 a Wa2 se vztahuje na období:
- posledních 6 hodin ve zprávách z hlavních termínů - 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC.
- poslední 3 hodiny ve zprávách z vedlejších termínů - 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 UTC.
- poslední 1 hodina ve zprávách z hodinových termínů - 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 07.00,08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00 UTC.
3. Kódová čísla Wa1 a Wa2 se vybírají tak, aby se co nejlépe využila rozlišovací schopnost přístrojového vybavení automatické stanice a aby Wa1 a Wa2 spolu s kódovým číslem wawa (stav počasí z automatické stanice) pokud možno úplně popisovaly počasí během příslušného období.
4. Jestliže během příslušného období nastala změna počasí, kódová čísla Wa1 a Wa2 mají popisovat to počasí, které předcházelo počasí vyjádřenému ve stavu počasí wawa.
Pokud dává průběh počasí více možností pro výběr kódových čísel Wa1 a Wa2, volí se pro Wa1 nejvyšší kódové číslo, a pro Wa2 se použije druhé nejvyšší kódové číslo.
5. Jestliže se počasí během příslušného období nezměnilo (vyskytl se pouze jeden typ počasí, trvající po celé toto období), lze použít pro průběh počasí pouze jediné kódové číslo.
Toto kódové číslo se použije jak pro Wa1, tak i pro Wa2. Např. při dešti, který trval po celé příslušné období, bude použito Wa1Wa2 = 44 v případě automatické stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice neumožňuje identifikovat druh srážek. Automatická stanice, jejíž přístrojové vybavení stanice je schopno identifikovat druh srážek, použije Wa1Wa2 = 66 při dešti, trvajícím celé příslušné období.


Tabulka 4531

Tabulka 4531 je přiřazena k položce / položkám: Wa1 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2) | Wa2 - Průběh počasí z automatické stanice (skupina: 7wawaWa1Wa2)

Tabulka 4531, kód 0
0 | Žádný významný stav počasí v čase pozorování
Tabulka 4531, kód 1
1 | Dohlednost je omezena
Tabulka 4531, kód 2
2 | Snížena dohlednost z důvodu jevů způsobených větrem
Tabulka 4531, kód 3
3 | Mlha
Tabulka 4531, kód 4
4 | Srážky
Tabulka 4531, kód 5
5 | Mrholení
Tabulka 4531, kód 6
6 | Déšť
Tabulka 4531, kód 7
7 | Sníh nebo zmrzlý déšť
Tabulka 4531, kód 8
8 | Přeháňky nebo přerušované srážky
Tabulka 4531, kód 9
9 | Bouřka