Zavřít

Manuál FM12 SYNOP

Chyba v textu?FM 12 SYNOP a FM 13 SHIP
A.1 Mezinárodní podoba kódu, poznámky a regulace
Chyba v textu?Skupiny 3P0P0P0P0, 4PPPP, 4a3hhh
Chyba v textu?Nařízení 12.2.3.4.2 se použije v případě, že stanice nemůže nahlásit atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře s dostatečnou přesností. V takovém případě se použije skupina 4a3hhh k nahlášení nadmořské výšky stanice dle geopotenciální výšky konstantního atmosférického tlaku dle dohodnutých izobarických hladin:

Tlak v hPa Nadmořská výška stanice v m
Od výškyDo výšky
9251000
85010002300
70023003700
5003700

Poznámka: Ve zprávách z výše položených automatických pozemních stanic, které jsou vybaveny pro měření atmosférického tlaku, ale nemají možnost přepočítávání tlaku na hladinu moře, musí být přijato takové nastavení, že u stanic, jejichž nadmořská výška nepřesahuje 1000 metrů musí být zadána geopotenciální výška (položka hhh) na úroveň 925 hPa, jejichž nadmořská výška se pohybuje mezi 1000 metry a 2300 metry na 850 hPa a u stanic, jejichž nadmořská výška se pohybuje mezi 2300 metrů a 3700 metrů na 700 hPa. U stanic, jejichž nadmořská výška překračuje hranici 3700 metrů se zadá geopotenciální výška 500 hPa.
Chyba v textu?Skupina 3P0P0P0P0 musí být zahrnuta do synoptických zpráv v souladu s nařízením 12.2.4.
Chyba v textu?S odkazem na nařízení 12.2.5.1 musí být tato skupina musí zahrnuta v Sekci 1 v hlavních synoptických časech, kdy byly zaznamenány srážky v průběhu předchozích 6 nebo 12 hodin a jsou kódovány v části RRR
Chyba v textu?V 06:00 a 18:00 UTC se uvádí množství srážek za posledních 12 nočních a denních hodin uvedených v tomto pořadí a jsou kódovány v části RRR
Chyba v textu?V 00:00 a 12:00 UTC se uvádí množství srážek za posledních 6 hodin uvedených (18:00 - 00:00 UTC se uvádí v 00:00 UTC, 06:00-12:00 UTC se uvede do zprávy v 12:00 UTC), jak bylo stanoveno v národních nařízení.

Poznámka: Dle národních nařízení může k této skupině přibýt jedna navíc v Sekci 3 pro další dva mezičasy v pozorování a to v souladu s nařízením 12.2.5.2 za předchozích 1, 2, 3, 9 nebo 15 hodin.
Chyba v textu?Nařízení 6 / 12.2.1 až 6 / 12.2.3 se vztahují i k mořským meteorologickým stanicím a FM13 SHIP
Chyba v textu?Skupina (0....)
Poznámka: regionální nařízení nebylo vytvořeno
Chyba v textu?Skupina 1snTxTxTx
Tato skupina musí být vložena v 18:00 UTC a může být vloženo v 06:00 UTC nahlášení maximální teploty za předchozích 12 hodin
Chyba v textu?Skupina 2snTnTnTn
Tato skupina musí být vložena v 06:00 UTC a může být vloženo v 18:00 UTC nahlášení minimální teploty za předchozích 12 hodin
Chyba v textu?Skupina 3Ejjj
Chyba v textu?Použití této skupiny musí podléhat národním nařízením
Poznámka: tato skupina může být použita ve všech ročních období
Chyba v textu?Tato skupina musí být zadána ve formátu 3EsnTgTg
Chyba v textu?Pokud je užita skupina 3EsnTgTg, musí být vložena do zprávy v 06:00 UTC, není-li to možné, pak je možné spíše výjimečně vložit tuto sekci ve zprávě 09:00 UTC
Chyba v textu?V každém případě musí být při vložení sekce 3EsnTgTg použita data z 06:00 UTC
Chyba v textu?Pokud je povrch pokrytý ledem nebo sněhem, skupina musí být nahlášena ve formátu 3/snTgTg
Chyba v textu?Skupina 4E´sss
Chyba v textu?Tato skupina musí být použita pouze za předpokladu, že je povrch půdy pokrytý sněhem nebo ledem
Chyba v textu?V takovém případě se musí skupina 4E´sss hlásit minimálně jednou denně, nejlépe v 06:00 (platí pro stanice Regionu VI - Evropa). Těmto stanicím je doporučeno předávat tuto zprávu i v 18:00 UTC
Chyba v textu?Indikátor E' musí být kódována podle tabulky 0975 o přítomnosti a stavu sněhu nebo ledové pokrývky. Toto nařízení platí pro všechny stanice
Chyba v textu?Výšky vrstvy sněhu nebo ledové pokrývky se hlásí v části sss. Tam, kde je to třeba, musí být výběr stanic pro zahrnutí části sss rozhodnuto na národní úrovni
Chyba v textu?Skupina 5j1j2j3j4 (j5j6j7j8j9)
Chyba v textu?Tato skupina musí být užita v souladu s nařízením 12.4.7, Svazek I
Chyba v textu?a) skupina ve formátu 5eeeie a 55SSS (j5F24F24F24F24) musí být zahrnuta do hlášení všemi stanicemi, které jsou schopny takové měření provádět
b) jestliže jsou do této skupiny zahrnuty hodnoty EEE (evaporace nebo evapotranspirace) a j5F24F24F24F24 (množství záření), musí být provedeno hlášení za posledních 24 hodin předcházejících času pozorování a SSS (trvání slunečního svitu) musí být hlášeno za 24 hodin kalendářního dne, který bezprostředně předchází čas hlášení
c) skupina ve formátu 5eeeie a 55SSS (j5F24F24F24F24) je hlášena alespoň jednou denně v jednom z hlavních synoptických časů, nejlépe však v 06:00 UTC (ranní hlášení platí pro většinu stanic v Regionu VI - Evropa)
Chyba v textu?Pro skupinu 5j1j2j3j4 ve formátu 54g0sndT, 56DLDMDH, 57CDaeC, 58p24p24p24 a 59p24p24p24 musí podléhat národním nařízením (viz Nařízení 12.4.7.1.2 (b), (e), (f), (g) a (h)) ,
Chyba v textu?Tato skupina musí být začleněna do Sekce 3 v souladu s nařízením 12.2.5.2, kdy část RRR je souhrn srážek za poslední 3 hodiny nebo jiný časový úsek uvedený dle regionálních úprav nařízení
Chyba v textu?Tato skupina může být užita ve všech časech pozorování
Chyba v textu?Zahrnutí této skupiny v Sekci 3 je ponecháno na rozhodnutí na národní úrovni. Pokud je použita, pak v obou hlavních i vedlejších synoptických časech se uvádí množství srážek v části RRR za poslední 3 hodiny.
V ostatních časech se uvádí množství srážek za poslední hodinu
Chyba v textu?Skupina 7R24R24R24R24
Chyba v textu?Skupina 7R24R24R24R24 musí být vložena v Sekci 3 vždy v 06:00 UTC
Chyba v textu?Vložení skupiny 7R24R24R24R24 v 00:00, 12:00 nebo 18:00 a nebo v jiných časech pozorování je ponecháno na národních nařízení
Chyba v textu?Pokud je hlášen souhrn srážek za předchozích 24 hodin, je zpráva vložena do skupiny 7R24R24R24R24
Chyba v textu?Skupina 8NsChshs
Vložení této skupiny je ponecháno na národních rozhodnutí
Chyba v textu?Skupina 9SpSpspsp
Chyba v textu?Skupina 9SpSpspsp, jak je uvedeno v příloze "Dodatek 6/12.12.2" se užívá k regionální výměně informací o nebezpečných jevech počasí. Zahrnutí ostatních formátů, uvedených v tabulce 3778 v sekci 3, je na rozhodnutí na národní úrovni
Chyba v textu?Formát skupiny 9SpSpspsp lze nalést v tabulce 3778
Chyba v textu?Skupina 80000 (0...., 1...., 2....)
Poznámka: regionální nařízení nejsou vytvořeny
Chyba v textu?c) požadavky na regionální výměnu dat
Chyba v textu?Pro požadavky na mezinárodní výměnu dat zasílaných ve zprávách povrchových stanic (pozemních i námořních) platí, že se skupiny 8NsChshs a 9SPSPspsp zahrnou, pokud se vyskytují jevy v nich hlášené
Chyba v textu?Nařízení 6/12.15 se vztahuje k hlášení SHIP
Chyba v textu?Nařízení 6/12.16 se vztahuje k hlášení SHIP
Chyba v textu?Nařízení 6/12.17 se vztahuje k hlášení SHIP
Chyba v textu?Skupina 9SpSpspsp se užívá k regionální výměně o nebezpečných jevech počasí

Meteorologický jev Čas pozorování 9SpSpspsp
1 Tornádo (destruktivní) v dohledu nebo mimo dohled ze stanice V čase pozorování nebo v předchozí hodině 96119
2 Vodní tříšť, tornádo, vichřice, prachové víry (Mw) a směr jevu vzhledem ke stanici (Da) Mezi časy pozorování 919MwDa
3 Bouřky (sq) a směr jevu vzhledem ke stanici (Dp) Mezi časy pozorování 918SqDp
4 Nejvyšší nárazy větru V čase pozorování (resp. v průběhu 10 minut bezprostředně předcházejících pozorování) 910ff
Mezi časy pozorování 911ff
5

Zvířený sníh, oblohu nelze pozorovat, není možné rozeznat, zda sníh padá ve formě srážek, nebo nikoliv Slabý nebo mírný V čase pozorování nebo mezi nimi 9298S´8
Silný V čase pozorování nebo mezi nimi 9299S´8
6 Maximální velikost krup V čase pozorování nebo mezi nimi 932RR
7 Průměr tuhých srážek Ledový pokrývka V čase pozorování nebo mezi nimi 934RR
Jinovatka V čase pozorování nebo mezi nimi 935RR
Směs tuhých srážek V čase pozorování nebo mezi nimi 936RR
Vrstva mokrého sněhu V čase pozorování nebo mezi nimi 937RR
Chyba v textu?SEKCE 3 - regionální skupiny, nařízení a specifická hlášení
Chyba v textu?Tato skupina je povinná pro všechny stanice s nadmořskou výškou nižší nebo rovno 550 metrů
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Pokud je tato skupina hlášena a je zahrnuta do Sekce 1, pak je hlášeno množství srážek za 6 nebo 12 hodin.
Pokud je tato skupina hlášena a je zahrnuta do Sekce 3, pak je hlášeno množství srážek za 1 hodinu nebo 3 hodiny.
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Tato skupina je hlášena ze všech stanic vždy v 06:00 UTC.
Pokud je povrch pokrytý ledem, hlásí se tato skupina jako 35///
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Pokud je tato skupina hlášena, je vložena do zprávy v 06:00 a 18:00 UTC
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Tato skupina je hlášena vždy v 00:00 UTC
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Tato skupina je hlášena v jednom či více následujících formátech:
910ff, 911ff, 919MwDa, 9298S´8, 9299S´8, 931ss, 932RR, 934RR, 935RR, 936RR, 937RR, 951Nvn4, 96048, 96049 a nebo 96119.
Skupina 911ff se používá k hlášení nejvyššího nárazu větru v průběhu období, na které se vztahuje W1W2 a ff je rovna nebo větší než 11 ms-1.
Skupiny 90710 931ss se používá k hlášení vrstvy nově napadaného sněhu v průběhu předcházející 1 hodiny, je-li tato hloubka nově napadaného sněhu rovna nebo větší než 1 centimetr.
Ostatní skupiny se předávají bez ohledu na intenzitu jevu.
- nařízení platí pro ČR
Chyba v textu?Speciální zpráva o náhlé změně počasí - změny oproti standardním hlášením
9SpSpspsp se používá pouze ve formě 910ff.

Indikátor MMMMw2 označuje náhlé zhoršení počasí oproti počasí kódované w2.

Indikátor BBBBw2 označuje náhlé zlepšení počasí oproti počasí kódované w2.

Specifikace symboly, jiné než uvedené buď ve Svazku I. 1 – Část A nebo Část B Kapitola VI Svazek II:
g´ - čas v desetinách hodiny, který uplynul posledního hodinového hlášení
Indikátor w2 je hlavním prvkem tvořící zprávu o zhoršení či zlepšení počasí nebo pro předání zvláštní zprávy o počasí
0 - Nárazy větru
1 - Změna směru nebo rychlosti větru, případně obojí
2 - Dohlednost
3 - Oblaka (oblačnost nebo výška základny)
4 - Srážky
5 - Změna atmosférického tlaku
6 - Stav moře nebo vln
7 - Prachová nebo bouře nebo zvířený sníh
8 - Bouřka (s nebo beze srážek)
9 - Squall Line nebo tornádo
Chyba v textu?SEKCE 5 - národní skupiny platné pouze pro ČR
Poznámka: SR národní nařízení v Sekci 5 nevyužívá
Chyba v textu?Směr a rychlost větru - měření z meteorologické věže jsou uvedeny ve skupině 1dsdsfsfs
Chyba v textu?Maximální rychlost nárazů větru trvající nejméně po dobu 10 minut a současně se vyskytly v období W1W2 se uvádějí ve skupině 2fsmfsmfsxfsx
Chyba v textu?Poměrná (relativní) vlhkost vzduchu se uvádí ve skupině 3UU//
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 5cm se uvádí ve skupině 5snT5T5T5
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 10cm se uvádí ve skupině 6snT10T10T10
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 100cm se uvádí ve skupině 9snT100T100T10
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 20cm se uvádí ve skupině 7snT20T20T20
Chyba v textu?Teplota půdy v hloubce 50cm se uvádí ve skupině 8snT50T50T50