Zavřít

Napětí (tlak) vodní páry


 - napětí (tlak) vodních par (e) je základní charakteristikou vlhkosti vzduchu
 - vyjadřuje parciální (dílčí) tlak vodní páry ve směsi se suchým vzduchem
 - je-li vzduch vodními parami nasycený, nahrazuje se napětím nasycení (E)
 - jednotka vyjadřujcí napětí vodní páry se udává v hPa
 - tlak vodních par v okolí vody v pevném skupenství je odlišný od tlaku vodních par v okolí kapalné vody
 - hodnota E je přímo úměrná teplotě vzduchu

 

 - výpočet napětí (tlaku) vodních par v nasyceném vzduchu Kalkulačka

 - výpočet aktuálního napětí (tlaku) vodních par ve vzduchu  Kalkulačka