Zavřít

Teplota rosného bodu


 - je teplota, při které by při izobarickém ochlazení vzduchu došlo ke jeho nasycení
 - k tomuto stavu může dojít při adianbatickém ochalzování (vznik oblaků, rosy, mlhy,...)
 - teplota rosného bodu se uvádí ve °C

 

 - výpočet teploty rosného bodu Kalkulačka