Zavřít

Aktuální stav počasí

Zobrazit meteorologické prvky v tabulce | Zobrazit meteorologické prvky na mapě | Mapa stanic
Čas aktualizací je vždy ve 25. minutě, při pozdním, opravném nebo dodatečném hlášení probíhá aktualizace v 45.minutě
Windchill se zobrazí, je-li nejméně na jedné stanici teplota vzduchu menší nebo rovna 10°C a rychlost větru přesahuje 1,2 m.s-1
HEAT INDEX se zobrazí, dosahuje-li nejméně na jedné stanici teplota vzduchu 27°C nebo více
HUMIDEX se zobrazí, dosahuje-li nejméně na jedné stanici teplota vzduchu 17°C nebo více