Zavřít


Skupina 1snTxTxTx

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

1snTxTxTx

sekce 3, skupina: 1

12.4.4 - Skupina 1snTxTxTx a 2snTnTnTn
Skupina 1snTxTxTx se zařazuje pouze v termínu 18.00 UTC.


sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

TxTxTx - Maximální teplota1. Kódové číslo TxTxTx vyjadřuje absolutní hodnotu maximální teploty za období od 06.00 do 18.00 UTC. Znaménko maximální teploty je vyjádřeno pomocí kódového čísla sn.
2. TxTxTx se kóduje v desetinách stupně Celsia ( °C ).
Příklady kódování:
Maximální teplota + 26.3 °C se kóduje 1snTxTxTx = 10263.
Maximální teplota 0.0 °C se kóduje 1snTxTxTx = 10000.
Maximální teplota - 3.6 °C se kóduje 1snTxTxTx = 11036.
3. Jestliže údaje o maximální teplotě nejsou k dispozici, skupina 1snTxTxTx se kóduje ve tvaru 1////.

Poznámka:
Údaj maximální teploty vzduchu pro skupinu 1snTxTxTx se získává čtením maximálního teploměru v termínu 18.00 UTC a započtením přístrojové opravy.
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaj maximání teploty pro skupinu 1snTxTxTx představuje maximum všech hodnot teploty vzduchu naměřených automatickým čidlem v období od 06.00 do 18.00 UTC.
Maximální teplota nesmí být nižší než kterákoliv hodnota teploty vzduchu, zjištěná během období od 06.00 do 18.00 UTC.