Zavřít


Skupina 2snTdTdTd

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

2snTdTdTd

sekce 1, skupina: 2

12.2.3 - Skupina 1snTTT, 2snTdTdTd, 4PPPP, 5appp


sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

TdTdTd - Rosný bod1. Kódové číslo TdTdTd vyjadřuje absolutní hodnotu teploty rosného bodu v termínu pozorování. Znaménko teploty je vyjádřeno pom°Cí kódového čísla sn.
2. 2snTdTdTd se kóduje v deset inách stupně Celsia ( °C ).

Příklady kódování:
Teplota rosného bodu +14.3 °C se kóduje 2snTdTdTd = 20143
Teplota rosného bodu 0.0 °C se kóduje 2snTdTdTd = 20000
Teplota rosného bodu -7.5 °C se kóduje 2snTdTdTd = 21075

Poznámka:
Údaj teploty rosného bodu pro skupinu 2snTdTdTd se získává buď přesným výpočtem nebo vyhledáním v psychrometrických tabulkách.
Jestliže stanice není vybavena automatickým měřícím systémem, pro výpočet teploty rosného bodu je nutná teplota vzduchu, vlhká teplota, rychlost větru a staniční tlak. Teplota vzduchu a vlhká teplota se získá čtením suchého a vlhkého teploměru v termínu pozorování (a započtením přístrojových oprav).
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, teplota rosného bodu se vypočítá z údaje relativní vlhkosti z automatického čidla. Pokud tento údaj nebude k dispozici, pro výpočet teploty rosného bodu se použije údaj relativní vlhkosti z vlasového vlhkoměru.


Psychrometrické tabulky jsou vypočteny pro tlak 755 torrů a mírně proudící vzduch, a proto se přesně vypočítané hodnoty teploty rosného bodu ( např. pomocí staničního software ) většinou liší od hodnot, zjištěných v psychrometrických tabulkách.
Postup při vyhledávání v psychrometrických tabulkách:
a) Z hodnot, čtených na suchém a vlhkém teploměru (po započtení přístrojových oprav), se v tabulkách vyhledá příslušný tlak vodní páry, přičemž je nutné aplikovat korekci na rychlost proudění.
Je-li rychlost větru 0 m.s-1, pak korekce je záporná
Je-li rychlost větru 1 - 6 m.s-1, pak se uvádí bez korekce
Je-li rychlost větru 7 m.s-1 a více, pak korekce je kladná
b) K hodnotě tlaku vodní páry, získané dle a), se potom v tabulce II (Napětí nasycených par z vody) vyhledává příslušná hodnota teploty rosného bodu.

Poznámka:
Teplota rosného bodu se vyhledává v tabulce II i v tom případě, že je na punčošce led.
Tabulka I (Napětí nasycených vodních par z ledu) obsahuje hodnoty teploty bodu sublimace, nikoliv teploty rosného bodu.)