Zavřít


Skupina 3P0P0P0P0

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

3P0P0P0P0

sekce 1, skupina: 3

12.2.4 - Skupina P0 P0 P0 P0


P0P0P0P0 - Tlak vzduchu v nadmořské výšce tlakoměru (staniční tlak)1. Kódové číslo P0P0P0P0 vyjadřuje hodnotu tlaku vzduchu v termínu pozorování v nadmořské výšce čidla tlakoměru. Na stanici vybavené elektronickým tlakoměrem se údaj tlaku vzduchu pro skupinu 3P0P0P0P0 získává přímo z čidla tlakoměru.

Poznámka:
Jestliže se tlak vzduchu měří pomocí rtuťového barometru, údaj tlaku vzduchu pro skupinu 3P0P0P0P0 (staniční tlak) se získává z hodnoty tlaku vzduchu čtené na tlakoměru započtením stálé opravy (přístrojové opravy a opravy na zemskou tíži - tíhového zrychlení gn = 9.80665 m.s-1) a opravy na teplotu rtuti v tlakoměru 0°C.
2. P0P0P0P0 se kóduje v desetinách hektopascalu. Číslice tisíců hektopascalů se vynechává.

Příklady kódování:
978.3 hPa se kóduje P0P0P0P0 = 9783
1000.6 hPa se kóduje P0P0P0P0 = 0006
3. Pro převedení údajů z torrů na hektopascaly slouží:
a) příslušné převodní tabulky,
b) převodní vztah: 1 torr = 1,33322 hPa.