Zavřít


Skupina 3UU

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

3UU

sekce 5, skupina: 3

1. Kódové číslo UU vyjadřuje relativní vlhkost vzduchu v termínu pozorování podle Augustova psychrometru. Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, kódové číslo UU vyjadřuje relativní vlhkost vzduchu v termínu pozorování získanou z automatického čidla. 2. UU se kóduje v celých procentech. Jestliže relativní vlhkost vzduchu je 100 %, číslice 1 se vynechává a UU se kóduje 00. 3. Jestliže údaj o relativní vlhkosti není k dispozici (porucha) nebo pokud je skupina 3UUhtht do zprávy zařazena pouze pro předávání údajů o horní hranici oblačnosti, kóduje se UU = //.UU - Poměrná (relativní) vlhkost vzduchu1. Kódové číslo UU vyjadřuje relativní vlhkost vzduchu v termínu pozorování podle Augustova psychrometru. Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, kódové číslo UU vyjadřuje relativní vlhkost vzduchu v termínu pozorování získanou z automatického čidla.
2. UU se kóduje v celých procentech. Jestliže relativní vlhkost vzduchu je 100 %, číslice 1 se vynechává a UU se kóduje 00.
3. Jestliže údaj o relativní vlhkosti není k dispozici (porucha) nebo pokud je skupina 3UUhtht do zprávy zařazena pouze pro předávání údajů o horní hranici oblačnosti, kóduje se UU = //.htht - Výška horní hranice oblačnosti1.Kódové číslo htht vyjadřuje výšku horní hranice oblačnosti. Údaje o horní hranici oblačnosti se předávají pouze na vybraných stanicích a pouze tehdy, když jsou k dispozici údaje zjištěné posádkou během letu nebo údaje měřené přístrojem.
2. htht se kóduje stejně jako hShS ve skupině 8NSChShS.
3. Jestliže je skupina 3UUhtht do zprávy zařazena pouze pro předání údajů o relativní vlhkosti, kóduje se htht = / /.