Zavřít


Skupina 5snT5T5T5

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

5snT5T5T5

sekce 5, skupina: 5

Teplota půdy v hloubce 5 cm

A) Skupiny 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50 a 9snT100T100T100 se zařazují do zprávy pouze na stanicích, které jsou vybaveny automatickým měřícím systémem a senzory pro měření teploty půdy. Skupiny 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50 a 9snT100T100T100 se zařazují ve všech synoptických termínech.
B/1) Jestliže určitá stanice neměří teplotu půdy v některé hloubce, příslušná skupina se nezařazuje.
B/2) Jestliže pozorovatelé ČHMÚ sestavují zprávu manuálně, skupiny 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50 a 9snT100T100T100 se nezařazují.sn - Znaménko teploty vzduchuTabulka 3845

Tabulka 3845 je přiřazena k položce / položkám: sn - Znaménko teploty vzduchu (skupina: 1snTTT, 2snTdTdTd, 1snTxTxTx, 2snTnTnTn, 3Ejjj (3EsnTgTg), 5snT5T5T5, 6snT10T10T10, 7snT20T20T20, 8snT50T50T50, 9snT100T100T100)

0 | Hodnota je nulová nebo kladná
1 | Hodnota je záporná
9 | Bude uvedena relativní vlhkost
Poznámka:
1) Kódy 2-8 se nevyužívají
2) více v nařízení 12.2.3.3.1

T5T5T5 - Teplota půdy v hloubce 5 cm1. Kódové číslo T5T5T5, resp. T10T10T10, resp. T20T20T20, resp. T50T50T50, resp. T100T100T100 vyjadřuje absolutní hodnotu teploty půdy v termínu pozorování v hloubce 5 cm, resp. 10 cm, resp. 20 cm, resp. 50 cm, resp. 100 cm. Znaménko teploty půdy je vyjádřeno pomocí kódového čísla sn.
2. T5T5T5, T10T10T10, T20T20T20, T50T50T50 a T100T100T100 se kódují v desetinách stupně Celsia.
3. Jestliže údaj o teplotě půdy není k dispozici (porucha systému), teplota půdy se kóduje ////.