Zavřít


Skupina 919MwDa

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

919MwDa

sekce 3, skupina: 9

Tromba, tornádo, prachový vír v termínu pozorování nebo během období SpSp - skupina 9SpSpspsp


Mw - Tromba, tornádo, prachový vír - význam- Tromba je vír v atmosféře s jinou než horizontální osou a s průměrem řádově jednotek, desítek, výjimečně až stovek metrů. Kondenzační tromba je vír, který vzniká ve vyšších vrstvách ovzduší a vychází ze základny Cb (nebo Cu con) dolů ve formě oblačného kužele nálevkovitého tvaru. Vlivem silné rotace dochází ke kondenzaci vodní páry a vír se tím stává
viditelným.
- Vodní tromba Mw = 0,1 je tromba dosahující od spodní základny Cb nebo Cu con k povrchu vodní hladiny (tj. tornádo nad mořem, jezerem, rybníkem a pod.).
- Tornádo Mw = 2, 3 je tromba dosahující od spodní základny Cb nebo Cu con až k zemskému povrchu a působící škody.
- Malá tromba Mw = 4, 5, 6 je vír, který se tvoří od zemského povrchu vzhůru v silně přehřátém vzduchu a dosahuje výšek až stovek metrů.
- Prachový vír Mw = 7, 8, 9 je vír s přibližně vertikální osou rotace a malým poloměrem, který zvedá ze zemského povrchu zejména částice prachu.


Tabulka 2555

Tabulka 2555 je přiřazena k položce / položkám: Mw - Tromba, tornádo, prachový vír - význam (skupina: 919MwDa)

0 | Vodní tromba - méně než 3 km od stanice
1 | Vodní tromba - více než 3 km od stanice
2 | Tornádo - méně než 3 km od stanice
3 | Tornádo - více než 3 km od stanice
4 | Malá tromba slabé intenzity
5 | Malá tromba mírné intenzity
6 | Malá tromba silné intenzity
7 | Prachový vír slabé intenzity
8 | Prachový vír mírné intenzity
9 | Prachový vír silné intenzity

Da - Kódové číslo Da vyjadřuje směr, ve kterém je nebo bylo vidět určený jev.Tabulka 0700

Tabulka 0700 je přiřazena k položce / položkám: Da - Kódové číslo Da vyjadřuje směr, ve kterém je nebo bylo vidět určený jev. (skupina: 919MwDa, 993CSDa)

1 | NE - severovýchod
2 | E - východ
3 | SE - jihovýchod
4 | S - jih
5 | SW - jihozápad
6 | W - západ
7 | NW - severozápad
8 | N - sever
/ | Směr není určen