Zavřít


Skupina 929S8S_8

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

929S8S_8

sekce 3, skupina: 9

Vysoko zvířený sníh v termínu pozorování nebo během období SpSp. - skupina 9SpSpspsp
Skupina 929S8S´8 se zařazuje tehdy, jestliže se v termínu pozorování nebo během období SPSP vyskytl vysoko zvířený sníh.

Vysoko zvířený sníh je definován jako množství sněhových částeček, které jsou zdviženy větrem ze země do značné výšky (více než 150 cm nad zem) a hnané větrem.
Dohlednost (ve výšce oka pozorovatele stojícího na zemi) je vysoko zvířeným sněhem zhoršena.S8 - Vývoj sněhové bouře


V ČR se zadává pokud odpovídá část skupiny S8 hodnotám 8 nebo 9

Tabulka 3766

Tabulka 3766 je přiřazena k položce / položkám: S8 - Vývoj sněhové bouře (skupina: 929S8S'8)

0 | Zvířený sníh vytvářející zhoršující dohlednost
1 | Zvířený sníh slabé nebo mírné intenzity s nebo bez sněhových srážek
2 | Silně zvířený sníh bez sněhových srážek
3 | Silně zvířený sníh se sněhovými srážkami
4 | Vanoucí sníh slabý nebo mírný bez sněhových srážek
5 | Vanoucí sníh silné intenzity bez sněhových srážek
6 | Vanoucí sníh slabé nebo mírné intenzity s nebo bez sněhových srážek
7 | Vanoucí sníh silné intenzity se sněhovými srážkami
8 | Slabě nebo mírně vanoucí nebo zvířený sníh znemožňující zjistit stav počasí, zda sníh padá v podobě srážek
9 | Vysoko zvířený sníh: silně zvířený sněhová vánice

S'8 - Vývoj sněhové pokrývkyTabulka 3776

Tabulka 3776 je přiřazena k položce / položkám: S'8 - Vývoj sněhové pokrývky (skupina: 929S8S'8)

0 | Zvířený sníh ustal hodinu před pozorováním
1 | Intenzita zvířeného sněhu se snižuje
2 | Intenzita zvířeného sněhu zůstává víceméně stejná
3 | Intenzita zvířeného sněhu se zvyšuje
4 | Po přerušení trvající méně než 30 minut se opět vyskytuje jev zvířený sníh
5 | Vysoko zvířený sníh přechází na nízko zvířený sníh
6 | Nízko zvířený sníh přechází na vysoko zvířený sníh
7 | Zvířený sníh trvá dále, po přerušení trvající více než 30 minut