Zavřít

Pás mírně teplého podnebí (mezotermální)


Pás mírně teplého podnebí (C) je definován tak, že průměrná teplota nejteplejšího měsíce (Thot) v letním období je vyšší než 10°C a průměrná teplota vzduchu nejchladnějšího měsíce (Tcold) v zimním období je vyšší než 0 °C a současně nižší než 18°C (pokud Tcold ≤  0°C, pak takové klima spadá do pásu mírně chladného podnebí - D).

 

Mírně teplé podnebí se vyskytuje v Asii (např. Jižní Korea, jihovýchodní oblasti Číny, Japonsko), v Evropě pokrývá velkou oblast od jižního pobřeží Norska po jih Francie, v USA pak východní pobřežní oblasti a jihozápadní část USA, dále Mexiko a mnohé další oblasti zvýrazněné na mapě.

 

Mírně teplé podnebí se suchým velmi teplým (Csa) nebo teplým létem (Csb) 

podnebí Csa nebo Csb na mapě 

 • podnebí Csa a Csb se často vyskytuje na západní části kontinentů mezi 30° a 50°
 • v zimním období jsou ovlivňovány polární frontou, mají mírné zimy s častými srážkami
 • v letním období jsou ovlivněny subtropickými oblastmi vysokého tlaku vzduchu, tato období jsou suchá a teplá (neplatí však pro pobřežní oblasti, které jsou ochlazovány studenými proudy)
 • typ Csb často zasahují do oblastí, u kterých by v mnoha směrech odpovídalo označení Cfb, ale suchá léta, která dosahují prahových hodnot zařazují tyto oblasti pod skupinu Csb (např. severní oblasti Španělska a Portugalska, středozápadní oblasti v Argentině nebo jižní regiony Chile)
 • také lze oblasti Csb najít ve vyšších nadmořských výškách v typicky subtropických pásmech
 • příklady podnebí Csa:
  • Beirut (Libanon), Los Angeles (USA), Sevilla (Španělsko)
 • příklady podnebí Csb:
  • Seattle (USA), Cape Town (USA), Porto (Portugalsko), Santiago (Chile) 

 

Mírně teplé podnebí se suchou zimou (Cwa) nebo vlhké subtropické podnebí (Cfa)

podnebí Cwa nebo Cfa na mapě

 • podnebí Cwa a Cfa se nachází především na východních pobřeží a východních částech kontinentů mezi 25° a 45° (s výjimkou Číny, kde se nacházející oblasti jižně pod 20°)
 • oblasti Cwa a Cfa jsou v letních měsících ovlivněny prouděním z tropických oblastí, především v letním období tak spadne nejvíce srážek
 • subtropické tlakové výše a monzuny tak přinášejí do oblastí teplý a vlhký vzduch, který sebou přináší i časté, ale krátkodobé letní bouřky, typické pro subtropické východní pobřeží
 • ve východní Asii jsou tak pozorovatelné podmínky, které jsou spojeny se subtropickými monzuny a s tím spojená suchá zima a vlhké léto
 • příklady Cwa:
  • Hong Kong (Čína), Hanoi (Vietnam), Cordoba (Argentina)
 • příklady Cfa:
  • Houston (USA), Washington (USA), Benátky (Itálie), New Orleans (USA), Buenos Aires (Argentina) 

 

Mírně teplé podnebí se suchou zimou a teplým (Cwb) nebo chladným létem (Cwc) 
nebo mírně teplé podnebí celoročně vlhké s teplým (Cfb) nebo chladným létem (Cfc)

podnebí CwbCwcCfb nebo Cfc na mapě 

 • podnebí Cfb
  • nachází na západních oblastech kontinentů mezi 45° - 60° 
  • vystupuje obvykle z typu podnebí Csa/Csb směrem k pólům
  • v západní Evropě zasahuje až k pobřeží Norska (k 63° severní šířky)
  • tento typ podnebí se v důsledku ovlivnění polární frontou projevuje vysokou oblačností a proměnlivým rázem počasí
  • léta nejsou příliš teplá, zimy jsou mírnější než oblasti ve stejných zeměpisných šířkách, avšak obloha je velmi oblačná
  • s podnebím Cfb se lze setkat ve vysokých nadmořských výškách v subtropech a tropech
  • příklady: Bordeaux (Francie), Kodaň (Dánsko), Londýn (Velká Británie), Paříž (Francie), Vancouver (Kanada)


 • podnebí Cwb, Cwc
  • mírně teplé podnebí se suchou zimou (Cwb, Cwc) se nachází v horských oblastech tropů např. Mexika, Peru, Bolívii, na Madagaskaru, Zambie, Zimbabwe a Jihoafrické republiky
  • zimní období jsou suchá a znatelná, létní období jsou velmi deštivá
  • příklady: Mexico City, Bogota (Kolumbie), Johannesburg (Jihoafrická republika), Copacabana (Bolívie)


 • podnebí Cfc
  • jsou omezeny na úzké pruhy na západním pobřeží směřující k pólům nebo přímo do těchto oblastí zasahují
  • příklady: Reykjavík (Island), Unalaska (Alaska), Ushuaia (Argentina)


 • podnebí Csc
  • toto podnebí se vyskytuje ve velmi vysokých nadmořských výškách, které přiléhají k Csb
  • průměrná teplota vzduchu v zimním období klesá pod -3°C
  • toto podnebí se vyskytuje velmi zřídka, např. v pohoří And