Zavřít

Köppenova klasifikace podnebí - tabulka zkratek a kritériíPozice    Popis Kritéria
 1 2 3
A     Tropické klimatické pásmo
 - megatermální
Tcold ≥ 18
  f   podnebí vlhkých tropických pralesů Pdry ≥ 60
  m   tropické monzunové podnebí Pdry ≥ 100-MAP/25
  w   tropické podnebí savan Pdry < 100-MAP/25
B     Suché klimatické pásmo
 - aridní a semiaridní
MAP < 10 x Pthreshold
  W   typ pouštní (aridní) MAP < 5 x Pthreshold
  S   typ stepní (semiaridní) MAP ≥ 5 x Pthreshold
    h teplý MAT ≥ 18
    k studený MAT < 18
C     Mírně teplé klimatické pásmo
 - mezotermální
Thot > 10 & 0 < Tcold < 18
  s    suché léto (vlhká zima) Psdry < 40 & Psdry < Pwwet / 3
  w    suchá zima (vlhké léto) Pwdry < Pswet / 10
  f    celoročné vlhké podnebí Pokud neplatí podmínky pro (Cs) ani (Cw)
    a  horké léto Thot ≥ 22
    b  teplé léto Neplatí (a), ale současně platí Tmon10 ≥ 4
    c  chladné léto Neplatí (a) ani (b), ale současně platí 1 ≤ Tmon10 ≤ 4
D     Mírně studené klimatické pásmo
 - mikrotermální
Thot > 10 & Tcold ≤ 0
  s    suché léto (vlhká zima) Psdry < 40 & Psdry < Pwwet / 3
  w    suchá zima (vlhké léto) Pwdry < Pswet / 10
  f    celoročné vlhké podnebí Pokud neplatí podmínky pro (Ds) ani (Dw)
    a  horké léto Thot ≥ 22
    b  teplé léto Neplatí (a), ale současně platí Tmon10 ≥ 4
    c  chladné léto Pokud neplatí podmínky pro (a), (b) ani (d)
    d  velmi chladná zima Pokud neplatí podmínky pro (a) ani (b), ale platí Tcold < -33
E     Pás polárního podnebí
 - polární a alpínské
Thot < 10  
  T    tundra Thot > 0
  F    celoroční ledová pokrývka  Thot ≤ 0

Členění dle druhého znaku w, s, f - určuje množství srážek: 
w - úhrn srážek nejsuššího měsíce v zimním období je menší, než 1/10 úhrnu srážek měsíce v letním období, kdy spadlo nejvíce srážek (v některých klasifikacích se také používá podmínka, že úhrn srážek nejsuššího měsíce v zimním období nesmí přesáhnout 30 mm)
s - úhrn srážek nejsuššího měsíce v letním období je menší, než 1/3 úhrnu srážek měsíce v zimním období, kdy spadlo nejvíce srážek a současně nesmí úhr srážek v daném měsíci přesáhnout hodnotu 40 mm
f -  úhrn srážek neodpovídá žádné z výše uvedených podmínek

 

Členění dle třetího znaku a, b, c, d - určuje teplotu v uvedeném období:
a - nejteplejší měsíc s průměrnou teplotou ≥ 22°C a současně platí podmínka, že nejméně 4 měsíce je průměrná teplota vzduchu dosahuje 10°C nebo více (Tmon10≥4)
b - nejteplejší měsíc s průměrnou teplotou < 22°C a současně platí podmínka, že nejméně 4 měsíce je průměrná teplota vzduchu dosahuje 10°C nebo více (Tmon10≥4)
c - neplatí body a, b ani d a současně nejméně 1 měsíc, ale méně jak 4 měsíce, je průměrná teplota vzduchu > 10°C (Tmon10<4)
d - neplatí body a a b a současně průměrná teplota nejchladnějšího měsíce je < -38°C 

Zkratky:

MAP = průměrné roční srážky (mm)
MAT = průměrná roční teplota (°C)
Tdry = průměrná teplota z nejsuššího měsíce (°C)
Thot = průměrná teplota z nejteplejšího měsíce (°C)
Tcold = průměrná teplota z nejchladnějšího měsíce (°C)
Tmon10 = počet měsíců, ve kterých teplota dosáhne 10°C nebo více
Pdry = průměrné množství srážek v měsíci, kdy spadlo srážek nejméně
Psdry = množství srážek v měsíci v letním období, kdy spadlo srážek nejméně
Pwdry = množství srážek v měsíci v zimním období, kdy spadlo srážek nejméně
Pswet = množství srážek v měsíci v letním období, kdy spadlo srážek nejvíce
Pwwet = množství srážek v měsíci v zimním období, kdy spadlo srážek nejvíce
Pthreshold = hodnota, která je závislá na následujích pravidlech:
 - pokud MAP dosáhne nejméně 70% v zimním období, pak Pthreshold = 2 x MAT 
 - pokud MAP dosáhne nejméně 70% v letním období, pak Pthreshold = 2 x MAT  + 28
 - v ostatních případech Pthreshold = 2 x MAT  + 14

 

Letní a zimní období je definováno jako období šesti měsíců uvedených v tabulce ONDJFM a AMJJAS.