Zavřít

Pás polárního podnebí


Tento klimatický pás je charakteristický průměrnou teplotou vzduchu nejteplejšího měsíce (Thot) nižší než 10 °C

 

ET: podnebí tundry a vysokohorských oblastí (také polární podnebí)

podnebí ET na mapě 

 • průměrná teplota vzduchu nejteplejšího měsíce (Thot) se pohybuje mezi 0°C a 10°C
 • toto podnebí se vyskytuje na severním okraji Euroasie, Severní Ameriky a přilehlých ostrovů, nebo ve vysokých nadmořských výškách (nad úrovní, kde se nacházejí nejvýše položené lesní porosty)
 • srážky v mnoha oblastech jsou nižší, než 250 mm za rok
 • vegetace je složena z malých keřů, trav, mechů a lišejníků
 • arktický typ
  • vyskytuje se na severní polokouli za pásem tajgy směrem k pólům, půda je složena především z permafrostu nebo je po většinu roku zmrzlá (do hloubek 25-90 cm)
  • Slunce v letních měsících nezapadá po celý den, zmrzlá půda taje (a vytvářejí se rozsáhlé močály a jezera)
  • v zimním období naopak Slunce vůbec nevychází, v průměru se teploty pohybují okolo -28°C (může však klesat až k -50°C)
 • antarktický typ
  • vyskytuje se v Antarktidě a ostrovech k ní přilehlých 
  • většina oblastí není vhodná pro vegetaci, avšak nachází se zde i oblasti s kamenitou půdou, které jsou naopak pro trávy, lišejníky a jiné rostliny vhodné
 • alpínský typ
  • vyskytuje se ve vysokých nadmořských výškách, kde již nejsou vhodné podmínky pro růst stromů
  • na rozdíl od arktického typu se zde nenachází permafrost a v případě tání zmrzlé půdy voda nevytváří krajinu pokrytou bažinami a jezery

 

 

EF: podnebí věčného mrazu (také ledové podnebí)

podnebí EF na mapě 

 • průměrná teplota vzduchu nejteplejšího měsíce (Thot) je rovna nebo nižší  0°C, tedy v žádném měsíci v roce nedosáhne teplota hodnot vyšších než 0°C
 • je dominantní v Antarktidě a ve vnitrozemí Grónska, vyskytuje se však i ve velmi vysokých nadmořských výškách
 • oblasti spadající pod EF jsou trvale pokryty sněhem a ledem
 • z výše uvedeného důvodu se v EF flóra nevyskytuje