Zavřít

Pás vlhkého tropického podnebí (megatermální)


Pás tropického podnebí se vyznačuje:

 - vysokými teplotami po celých rok, které dosahují 18°C nebo více

 - malá roční teplotní amplituda do 6°C

 - neprojevují se chladná roční období

 - průměrný rční úhrn srážek nad 750 mm

 - vyskytují se jevy pasátového nebo monzunového proudění

 

 

Dělí do tří typů podnebí:

 

Af: podnebí vlhkých tropických pralesů

zobrazit typ podnebí Af na mapě

 • průměrné měsíční úhrny srážek dosahují minimálně 60 mm
 • vyskytuje se obvykle mezi 5°-10° zeměpisné šířky
 • východní pobřežní oblasti mohou zasahovat až do 25° zeměpisné šířky
 • klima je ovlivněno celoročním výskytem oblasti nízkého tlaku vzduchu, čímž nemá nám známé roční období
 • mnohé oblasti tak mají jednotvárné, téměř monotónní vlhké počasí (především severozápadní pobřeží Tichého oceánu v Jižní a Střední Americe, od Ekvádoru po Kostariku)
 • nachází se téměř výhradně na jižní polokouli 

 

Am: tropické monzunové podnebí

zobrazit typ podnebí Am na mapě

 • tento typ podnebí se projevuje suchým obdobím a obdobím dešťů
 • pokud nastane období sucha:
  • na jaře, pak teplota vzduchu překračuje i 40°C
  • v zimě, pak teplota vzduchu v noci klesá k 0 - 10°C, přes den vystupují zhruba na 30°C a více
 • v období dešťů se teplota vzduchu pohybuje okolo 30°C
 • denní teplotní režim se projevuje v období dešťů menším teplotním rozdílem, než v období sucha
 • vyskytuje se především v Jižní Americe jako důsledek monzunových větrů, měnících směr větru dle ročního období
 • nejnižší průměrný měsíční úhrn srážek se objevuje po zimním slunovratu, přičemž toto množství představuje úhrn srážek nižší než 60 mm, avšak více, 1/25 ročního úhrnu srážek
 • dále lze rozdělit na:
  • podnebí s méně výrazným suchým obdobím
   • v tomto podnebí se objevují výrazné srážky v období dešťů, často doprovázené bouřkou
   • i přesto však velká část srážek spadne i v suchém období (na rozdíl od tropického podnebí savan (Aw))
   • má tedy méně výrazné suché období, než Aw
  • výrazné srážky v období dešťů s výrazným suchým obdobím
   • suché období je velmi podobné Aw, avšak období dešťů sebou přináší výrazné množství srážek
   • v některých lokalitách v období dešťů lze naměřit i více jak 1000 mm srážek za měsíc, a to i po dobu až tři měsíců 

 

Aw: tropické podnebí savan

zobrazit typ podnebí Aw na mapě

 • je typ klimatu odpovídající Aw a As
 • střední hodnota teploty vzduchu v měsíci se po celý rok pohybuje nad 18°C
 • v suchém období je úhrn srážek v měsíci menší než 60 mm a současně platí Tdry < 100-MAP/25 (na rozdíl od Am, kde platí Tdry ≥ 100-MAP/25)
 • obecně platí, že tropické savanové podnebí má na rozdíl od Am buď méně srážek, delší suché období nebo kombinaci těchto dvou aspektů
 • Aw lze rozdělit do čtyř skupin:
  • zhruba stejně dlouhé suché období a období dešťů - většina srážek tak připadá na období dešťů
  • delší suché období a vcelku krátké období dešťů - zde připadá sedm nebo více měsíců sucha a 5 nebo méně měsíců připadající na období dešťů
  • delší období dešťů a vcelku krátké suché období - zde připadá sedm nebo více měsíců připadající na období dešťů a 5 nebo méně měsíců na suché období. Tento typ je podobný monzunovému typu, ale množství srážek neodpovídá typu Am
  • v suchém období spadne dostatečné množství srážek, následované obdobím dešťů se značným úhrnem srážek. Tento typ je podobný monzunovému typu, ale množství srážek v suchém období nebo roční průměrný souhrn srážek neodpovídá typu Am