Zavřít

Absolutní vlhkost (hustota vodních par)


 - vyjadřuje množství vodních par v jednotce objemu vzduchu (tedy hustotu vodních par)
 - jednotkou absolutní vlhkosti je g/m3

 

 - výpočet absolutní vlhkosti Kalkulačka