Zavřít

Poměrná (relativní) vlhkost


 - poměrná (relativní) vlhkost (r) vyjadřuje poměr aktuálního napětí (tlaku) vodních par (e) k možnému napětí nasycení (E) při dané teplotě
 -
lze také využít poměr aktuální absolutní vlhkostí (hustotě vodních par) k možné absolutní vlhkosti (hustotě vodních par) v nasyceném vzduchu
 - udává se v %  

 

 - výpočet poměrné (relativní) vlhkosti Kalkulačka