Zavřít

Vlhkostní charakteristiky


Napětí (tlak) vodní páry 

 - napětí (tlak) vodních par (e) je základní charakteristikou vlhkosti vzduchu
 - vyjadřuje parciální (dílčí) tlak vodní páry ve směsi se suchým vzduchem
 - je-li vzduch vodními parami nasycený, nahrazuje se napětím nasycení (E)
 - jednotka vyjadřujcí napětí vodní páry se udává v hPa
 - tlak vodních par v okolí vody v pevném skupenství je odlišný od tlaku vodních par v okolí kapalné vody
 - hodnota E je přímo úměrná teplotě vzduchu

 - výpočet napětí (tlaku) vodních par v nasyceném vzduchu Kalkulačka

 - výpočet aktuálního napětí (tlaku) vodních par ve vzduchu  Kalkulačka

 

 

Absolutní vlhkost (hustota vodních par)

 - vyjadřuje množství vodních parv jednotce objemu vzduchu (tedy hustotu vodních par)
 - jednotkou absolutní vlhkosti je g/m3

 - výpočet absolutní vlhkosti Kalkulačka

 

 

Poměrná (relativní) vlhkost

 - poměrná (relativní) vlhkost (r) vyjadřuje poměr aktuálního napětí (tlaku) vodních par (e) k možnému napětí nasycení (E) při dané teplotě
 -
lze také využít poměr aktuální absolutní vlhkostí (hustotě vodních par) k možné absolutní vlhkosti (hustotě vodních par) v nasyceném vzduchu
 - udává se v %  

 - výpočet sytostního doplňku Kalkulačka

 

 

Sytostní doplněk

 - vyjadřuje rozdíl mezi maximálním napětím (tlakem) vodních par při dané teplotě (E) a skutečným napětím (tlakem) vodních par (e)
 - udává tedy, jak velké množství vodních par chybí do nasycení vzduchu
 - jednotkou vyjadřující sytostní doplněk je hPa

 - výpočet sytostního doplňku Kalkulačka

 

  

Poměr směsi

 - vyjadřuje podíl hmotnosti vodních par k hmotnosti suchého vzduchu v daném objemu vzduchu
 - poměr směsi udává v g/kg

 - výpočet poměru směsi Kalkulačka

 

 

Měrná (specifická) vlhkost 

 - poměr hmotnosti vodních par k celkové hmotnosti vlhkého vzduchu v daném objemu
 - měrná (specifická) vlhkost se uvádí v g/kg

 

 

Teplota rosného bodu

 - je teplota, při které by při izobarickém ochlazení vzduchu došlo ke jeho nasycení
 - k tomuto stavu může dojít při adianbatickém ochalzování (vznik oblaků, rosy, mlhy,...)
 - teplota rosného bodu se uvádí ve °C

 - výpočet teploty rosného bodu Kalkulačka