Zavřít


Skupina Nddff

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)
12.2.2 - Skupina Nddff


N - Celkové pokrytí oblačností1. Kódové číslo N vyjadřuje celkové množství oblačnosti, t.j. jaká část oblohy je pokryta všemi vyskytujícími se oblaky dohromady, bez ohledu na jejich druh.
2. Rychle se rozplývaj ící kondenzační pruhy se pro účely kódování nepovažují za oblačnost. Setrvalé kondenzační pruhy a oblaky, které se z nich vyvinuly, se při určování kódovacího čísla N berou v úvahu.
3. Při výskytu mlhy nebo jiných jevů zhoršujících dohlednost, kdy oblohu lze rozeznat, určení celkového množství oblačnosti se provádí jako kdyby tyto jevy neexistovaly.
4. Jestliže oblohu nelze rozeznat pro mlhu nebo jiný jev, pak se kóduje N = 9 .
5. Kódové číslo N = / je možné použít pouze ve zprávě z automatické stanice. Ve zprávách ze stanic s lidskou obsluhou lze N = / použít jen zcela vyjímečně v případech, kdy určení množství oblačnosti je znemožněno jinými než meteorologickými jevy.


Tabulka 2700

Tabulka 2700 je přiřazena k položce / položkám: N - Celkové pokrytí oblačností (skupina: Nddff) | Nh - Množství všech oblaků druhů CL, nebo množství všech oblaků druhů CM, jestliže nejsou žádné oblaky druhů CL (skupina: 8NhCLCMCLCH) | Ns - Pokrytí oblohy dílčí oblačností (skupina: 8NsChshs) | N' - Množství oblaků se základnou pod úrovní stanice (skupina: N'C'H'H'Ct)

Tabulka 2700, kód 0
0 | 0/8
| 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 1
1 | 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8
| 1/10 nebo méně, nikoliv však 0/10
| Slovní popis: Jasno
Tabulka 2700, kód 2
2 | 2/8
| 2/10 - 3/10
| Slovní popis: Skoro jasno
Tabulka 2700, kód 3
3 | 3/8
| 4/10
| Slovní popis: Malá oblačnost
Tabulka 2700, kód 4
4 | 4/8
| 5/10
| Slovní popis: Polojasno
Tabulka 2700, kód 5
5 | 5/8
| 6/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 6
6 | 6/8
| 7/10 - 8/10
| Slovní popis: Oblačno
Tabulka 2700, kód 7
7 | 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
| 9/10 nebo více, nikoliv však 10/10
| Slovní popis: Skoro zataženo
Tabulka 2700, kód 8
8 | 8/8
| 10/10
| Slovní popis: Zataženo
Tabulka 2700, kód 9
9 | Oblačnost nelze rozeznat
| Oblačnost nelze rozeznat
/ | Oblačnost není měřena
| Oblačnost není měřena
Poznámka: Možnost užití lomítka (/) lze v souladu s nařízením 12.1.4

dd - Směr větru1. Kódové číslo dd vyjadřuje průměrný směr, ze kterého vítr vane.
2. Určuje se jako průměrný směr větru za posledních 10 minut před termínem pozorování. Nastane-li během tohoto desetiminutového období náhlá změna směru větru, dd se určuje jako průměrný směr větru za zkrácené období od této změny do termínu pozorování.
3. Kóduje se v desítkách stupňů podle uvedené kódové tabulky.
4. Proměnlivý směr ( dd = 9 9 ) se kóduje, jestliže směr větru výrazně kolísá po dobu pozorování, t.j. výkyvy směrovky přesahují interval ( -45o, +45o ).

Poznámka:
Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaje o směru větru pro skupinu
Nddff se získávají z automatických čidel.


Tabulka 0877

Tabulka 0877 je přiřazena k položce / položkám: dd - Směr větru (skupina: Nddff, 915dd) | dsds - Směr větru ze stožárového měření (skupina: 1dsdsfsfs)

00 | Bezvětří
01 | 5°-14°
02 | 15°-24°
03 | 25°-34°
04 | 35°-44°
05 | 45°-54°
06 | 55°-64°
07 | 65°-74°
08 | 75°-84°
09 | 85°-94°
10 | 95°-104°
11 | 105°-114°
12 | 115°-124°
13 | 125°-134°
14 | 135°-144°
15 | 145°-154°
16 | 155°-164°
17 | 165°-174°
18 | 175°-184°
19 | 185°-194°
20 | 195°-204°
21 | 205°-214°
22 | 215°-224°
23 | 225°-234°
24 | 235°-244°
25 | 245°-254°
26 | 255°-264°
27 | 265°-274°
28 | 275°-284°
29 | 285°-294°
30 | 295°-304°
31 | 305°-314°
32 | 315°-324°
33 | 325°-334°
34 | 335°-344°
35 | 345°-354°
36 | 355°-364°
99 | Směr větru je proměnlivý nebo nelze určit

ff - Rychlost větru1. Kódové číslo ff vyjadřuje průměrnou rychlost větru za posledních 10 minut před termínem pozorování. Nastane-li během tohoto desetiminutového období náhlá změna rychlosti větru, ff se určuje jako průměrná rychlost větru za zkrácené období od této změny do termínu pozorování.
2. ff se kóduje v celých met rech za sekundu (m.s-1). Zaokrouhlování:1 až 4 desetiny m.s-1 se zaokrouhlují na nejbližší nižší celý metr za sekundu.5 až 9 desetin m.s-1 se zaokrouhluje na nejbližší vyšší celý metr za sekundu.
3. Informace o použitých jednotkách ( m.s-1 ) je vyjádřena v ČR a SR pomocí ukazatele iw = 1.
4. Vyskytuje-li se v termínu pozorování nárazový vítr, kóduje se rychlost maximálního nárazu větru ve skupině 910fmfm.

Poznámka:Jestliže je stanice vybavena automatickým měřícím systémem, údaje o rychlosti větru pro skupinuNddff se získávají z automatických čidel.