Zavřít

Köppenova klasifikace podnebíKlasifikace klimatu podle W. Köppena

Jedná se o jednu z nejzdařilejších a nejrozšířenějších konvekčních klasifikací. Tato klasifikace byla poprvé publikována v roce 1884, v konečné verzi byla jejím autorem zveřejněna v roce 1931.

 

 

A

Pás vlhkého tropického podnebí (megatermální)

  Klimatické typy
- Af - tropické podnebí deštných pralesů
- Am -  tropické monzunové podnebí
Aw - tropické podnebí savan

 

  - pásmo je vymezeno dle teplotního hlediska
  - nevyskytují se klasická zimní období

  - průměrná měsíční teplota vzduchu neklesá pod 18°C
  - roční amplituda dosahuje max. 6°C
  - roční úhrn srážek je více jak 750 mm a převyšují evapotranspiraci
  - srážky převažují nad evaporací
  - cirkulace atmosféry se vyznačuje velkou pravidelností
  - zabírá 36,1% pevninského povrchu Země

 Zobrazit mapu podnebí: A | Af | Am | Aw + As 

B

Pás suchého podnebí (aridní a semiaridní)

Klimatické typy
  - BS - podnebí stepí (semiardidní) 
    - BSh - podnebí  stení teplé
    - BSk - podnebí stepí chladné
  - BW - podnebí pouští (aridní)
    - BWh - podnebí pouští teplé
    - BWk - podnebí pouští chladné

 

  - pásmo je vymezeno vztahem srážky - výpar
  - malé srážky s vysokou výparností

  - po několik měsíců v roce  přesahuje průměrná teplota 18°C
  - hranice mezi pásem B a pásy A, C, D jsou určeny vztahy mezi průměrnou roční teplotou vzduchu a ročním úhrnem srážek, které vymezují tzv. hranice suchosti
  evapotranspirace převyšuje roční srážky, nevyskytují se žádné trvalé vodní toky
  - zabírá 10,6% pevninského povrchu Země

Zobrazit mapu podnebí: B | BS | BSh | BSk | BW | BWh | BWk

C

Pás mírně teplého podnebí (mezotermální)

Klimatické typy
  - Cw - mírně teplé podnebí se suchou zimou
    - Cwa -  mírně teplé podnebí se suchou zimou a horkým létem
    -  Cwb -  mírně teplé podnebí se suchou zimou a teplým létem
    - Cwc -  mírně teplé podnebí se suchou zimou a chladným létem
  -  Cs - mírně teplé podnebí se suchým létem
    - Csa -  mírně teplé podnebí se suchým a horkým létem
    -  Csb -  mírně teplé podnebí se suchým a teplým létem
    - Csc -  mírně teplé podnebí se suchým a chladným létem
  -  Cf - mírně teplé podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku
    - Cfa - mírně teplé podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s horkým létem
    -  Cfb - mírně teplé podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s teplým létem
    - Cfc - mírně teplé podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s chladným létem

 

  - pásmo je vymezeno dle teplotního hlediska
 - typicky značná  proměnlivost počasí
 - vyskytuje se sezonalita (čtyři roční období)
 - v chladné zimě se netvoří pravidelná sněhová pokrývka
 - silně vyvinutá cyklonální činnost
 - teplota vzduchu nejchladnějšího měsíce je nižší než 18°C, a současně vyšší, než  -3°C
 - teplota vzduchu nejteplejšího měsíce je vyšší než 10°C
 - zabírá 27,2%  pevninského povrchu Země

 Zobrazit mapu podnebí: C | Cw | Cwa | Cwb | Cwc | Cs | Csa | Csb | Csc | Cf | Cfa | Cfb | Cfc 

D

Pás mírně studeného podnebí (mikrotermální nebo také boreální)

Klimatické typy
  - Ds
- mírně studené podnebí se suchým létem
    - Dsa - mírně studené podnebí se suchým a horkým létem
    -  Dsb - mírně studené podnebí se suchým a teplým létem
    - Dsc - mírně studené podnebí se suchým a chladným létem
    - Dsd  - mírně studené podnebí se suchým a velmi chladnou zimou
  - Dw - mírně studené podnebí se suchou zimou (zabajkalský typ)
    - Dwa - mírně studené podnebí se suchou zimou a horkým létem
    -  Dwb - mírně studené podnebí se suchou zimou a teplým létem
    - Dwc - mírně studené podnebí se suchou zimou a chladným létem
    - Dwd  - mírně studené podnebí se suchou  a velmi chladnou zimou
  - Df - mírně studené podnebí s  rovnoměrným rozložením srážek během roku 
    - Dfa - mírně studené podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s horkým létem
    -  Dfb - mírně studené podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s teplým létem
    - Dfc - mírně studené podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s chladným  létem
    - Dfd  - mírně studené podnebí s rovnoměrným rozložením srážek během roku a s velmi chladnou zimou

 

  - pásmo je vymezeno dle teplotního hlediska
  - teplota vzduchu v nejteplejším měsíci  je vyšší než 10° C
  - teplota vzduchu v nejchladnějším měsíci je nižší nebo rovna -3° C

 Zobrazit mapu podnebí: D | Dw | Dwa | Dwb | Dwc | Dwd | Ds | Dsa | Dsb | Dsc | Dsd | Df | Dfa | Dfb | Dfc | Dfd 

E

Pás polárního podnebí

Klimatické typy
  - EF - podnebí stálého mrazu, v němž je teplota nejteplejšího měsíce nižší než 0°C
  - ET - podnebí tundry nebo vysokohorských oblastí mírných a nízkých zeměpisných šírek nad 3000 m.n.m 

  - pásmo je vymezeno dle teplotního hlediska
  - má mírnou až velmi studenou zimu
  - teplota vzduchu v nejteplejším měsíci nepřesáhne 10°C 
  - srážky jsou malé, většinou sněhové
  - zabírá 18,8% pevninského povrchu Země

Zobrazit mapu podnebí: E | EF | ET