Zavřít


Staniční kroužek pro stanici  v 03.03.2021 14:00 UTC

Kuchařovice (334 m.n.m.)

03.03.2021 14:00 UTC
Lokální čas: 03.03.2021 15:00 CET (SEČ)
Další aktualizace proběhne v 16:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Kuchařovice (334 m.n.m.)
AAXX 03141 11698 21958 71903 10081 20043 39873 40285 56021 71022 80006 333 60005 81278 86080

AAXX
MiMiMjMj
Pozemní stanice - FM 12 SYNOP
Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy
03141
YYGGiw
03.03.2021 v 14. hodin UTC
Rychlost větru měřena, hlášena v m/s
11698
IIiii
Identifikace stanice: 11698
21958
iRixhVV
2

1
9
58
Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3
Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART
Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena
Výška nejnižší oblačnosti: 2500 nebo výše, nebo bez oblačnosti m
Dohlednost: 8 km
71903
Nddff
7
19
03Celková oblačnost: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
Směr větru: 185°-194°
Rychlost větru: 3 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem)
10081
1snTTT
1
0
081
Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1
0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota
Teplota vzduchu: 8,1°C
20043
2snTdTdTd
2
0
043
Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1
0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota
Teplota rosného bodu: 4,3°C
39873
3P0P0P0P0
3
9873
Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1
Atmosférický tlak: 987,3 hPa
40285
4PPPP
4
0285
Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1
Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1028,5 hPa
56021
5appp
5
6
021Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1
Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Pokles tlaku, poté stejný nebo mírný pokles.
Tlak vzduchu v termínupozorování je nižší než před třemi hodinami
Změna tlaku za poslední tři hodiny: -2,1 hPa
71022
7wwW1W2
7
10
2
2Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1
Stav počasí: Kouřmo
Předchozí období 1: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
80006
8NhCLCMCH
8
0
0
0
6

Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1
Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 0/8
CL: Žádné oblaky druhů St, Sc, Cu, Cb
CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns
CH: CH6 - Ci + Cs, nebo jen Cs - oblaků přibývá, přesahují 45° nad obzor
60005
6RRRtR
6
000
5
Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3
Srážky: 0 mm
za 1 hodinu od předchozího měření
81278
8NsChshs
8
1
2
78
Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3
Dílčí oblačnost : 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8
Druh : Cirrostratus (Cs)
Výška základny : 8400 m
86080
8NsChshs
8
6
0
80
Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3
Dílčí oblačnost : 6/8
Druh : Cirrus (Ci)
Výška základny : 9000 m
8,14 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
10,73 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
5,17 g/kg
Poměr směsi - aktuální
6,84 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
6,27 g/m3
Absolutní vlhkost
75,81 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
2,6 hPa
Sytostní doplněk
6,09 °C
Teplota mokrého teploměru
6,1 °C
Windchill (teplota vzduchu: 8,1 °C, rychlost větru: 3 m.s-1)
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12