Zavřít


Staniční kroužek pro stanici  v 15.08.2020 04:00 UTC

Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)

15.08.2020 04:00 UTC
Lokální čas: 15.08.2020 06:00 CEST (SELČ)
Další aktualizace proběhne v 07:25 CEST (SELČ) ...více
SYNOP pro stanici Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)
AAXX 15041 11567 21125 71501 10177 20177 39804 40135 55004 71022 85670 333 60005 85703

AAXX
MiMiMjMj
Pozemní stanice - FM 12 SYNOP
Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy
15041
YYGGiw
15.08.2020 v 04. hodin UTC
Rychlost větru měřena, hlášena v m/s
11567
IIiii
Identifikace stanice: 11567
21125
iRixhVV
2

1
1
25
Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3
Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART
Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedena
Výška nejnižší oblačnosti: 50-100 m
Dohlednost: 2.5 km
71501
Nddff
7
15
01Celková oblačnost: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8
Směr větru: 145°-154°
Rychlost větru: 1 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem)
10177
1snTTT
1
0
177
Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1
0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota
Teplota vzduchu: 17,7°C
20177
2snTdTdTd
2
0
177
Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1
0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota
Teplota rosného bodu: 17,7°C
39804
3P0P0P0P0
3
9804
Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1
Atmosférický tlak: 980,4 hPa
40135
4PPPP
4
0135
Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1
Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1013,5 hPa
55004
5appp
5
5
004Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1
Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Pokles tlaku, poté nárůst.
Tlak vzduchu v termínu pozorování je stejný nebo nižší než před třemi hodinami
Změna tlaku za poslední tři hodiny: -0,4 hPa
71022
7wwW1W2
7
10
2
2Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1
Stav počasí: Kouřmo
Předchozí období 1: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období.
85670
8NhCLCMCH
8
5
6
7
0

Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1
Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 6/8
CL: CL6 - St neb, St fra
CM: CM7 - Ac op v jedné vrstvě - nepřibývá, nebo Ac ve více vrstvách - nepřibývá, nebo Ac + As současně, nebo Ac + Ns současně
CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs
60005
6RRRtR
6
000
5
Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3
Srážky: 0 mm
za 1 hodinu od předchozího měření
85703
8NsChshs
8
5
7
03
Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3
Dílčí oblačnost : 5/8
Druh : Stratus (St)
Výška základny : 90 m
19,39 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
19,39 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
12,55 g/kg
Poměr směsi - aktuální
12,55 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
14,46 g/m3
Absolutní vlhkost
100 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
0 hPa
Sytostní doplněk
17,01 °C
Teplota mokrého teploměru
22,29
HUMIDEX
0
1
2
3
4
5
Vánek
Beaufortova stupnice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12